is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij had grooter, meer omvattende ideeën dan Potgieter, doch niet diens beslistheid en degelijkheid van handelen. Hij was meer man van de wereld, meer politicus, en kon zich gemakkelijker naar de omstandigheden schikken, maar stond dan ook tegen over Engeland op een minder zuiver standpunt. Beschouwde Potgieter de Engelsclien als een soort Egyptenaren of Kanaiinieten, Pretorius daarentegen stond gaarne met hen op goeden voet en liet zich door hen vleien." Zulks neemt echter niet weg, dat

Kerk te Pretoria.

ware Potgieter alleen het hoofd geweest, het merkwaardige Zandriviertractaat zou nimmer gesloten geworden zijn. «Inderdaad, de grondslag van de Zuidafrikaansche Republiek is door Pretorius gelegd, niet door Potgieter, en al is de hoeksteen van dat staatsgebouw dikwijls verschoven en ten onderst boven gekeerd, zoo blijft het nog steeds de hoeksteen, door den grooten Voortrekker gelegd." ')

Potgieter en Pretorius, beiden hadden hun aandeel in de stichting van de Zuidafrikaansche Republiek. Potgieter stichtte Potchefstrooni, dat sedert

1) J. F. van Oordt. Paul Kruger en de Opkomst der Zuidafrikaansche Republiek.

\

é