is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

één vierde der waarde gedaald; de handelshuizen weigerden zelfs tegen dit papieren geld goederen af te zenden. Koffie en suiker waren buitengewoon duur. Te Potchefstroom kostte het meel zesendertig gulden per Hectoliter en mealies zeven shilling per emmer. De mensehen hadden heelemaal geen geld om kleeren te koopen en welgestelde boeren liepen als het ware in vodden rond. De handel was geheel gestremd, en tot overmaat van ramp: — de Kaffers toonden zich onrustiger dan ooit. Waarlijk de toestand der Zuidafrikaansche Republiek zag er donker uit, ieder staarde somber voor zich heen en vroeg zich af: wie zal ons door dezen chaos heen brengen? Welk schipper zal het ontredderd vaartuig een veilige haven binnenloodsen?

Die sprinkhaau en die droogte ls swiiar op onse land,

En wat vau ous sal worde Is bowe mij verstaut.

Ons skape het die brandziek,

Ons koren het die roes,

Die heeste krij rooi water,

En die paerde vrek ') vau droes.

Die geld is ook so danig skaars,

Die koffie wordt so duur,

Die vreemde fianke raak ons haas,

En die intres vreet soo 's ■) vuur.

Laas rij ek na neef 1'ieter,

Hij vraa, «Waar gaat dat heen?"

Ek sê, «Ek kom na jou toe «Oin bietje geld te leen."

Dij sö, «Mijn lieve kerel,

«Die ding is op 'n ent,

«Want, die bauk die het mij opgedruk,

«En mij boedel 's insolvent."

Toen Pretorius als president was afgetreden en zich tot het ambteloos leven teruggetrokken had, luidde de groote vraag: »wie zal thans president van de Zuidafrikaansche Republiek worden? Wie zal ons redden

1) Sterven.

2) Zooals.