is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die — wat anderen niet durfden — het stoute waagstuk ondernamen, de geformuleerde eischen der Boeren te onderteekenen ? Dat nooit! roepen ze als uit één mond. Kr heerscht groote opgewondenheid onder de mannen van Transvaal, er komt schot in de menigte. Het Engelsche gouvernement wordt zenuwachtig en laat Pretorius vrij, zij het dan ook tegen een borgstelling van

drie duizend pond sterling. Eduard Bok houdt men echter vast; hij is een Hollander, denken de Engelschen, de Boeren zullen zich voor hèm zoo warm niet maken. Maar Hollander of Afrikaner — dat doet er niet toe. «Eduard Bok heeft onze zaak gediend!" roepen ze, «er uit zal hij!" En vijfhonderd gewapende Boeren, kloeke mannen, maken zich op, om in galop naar de hoofdstad te rennen. Met hun geweerkolven zullen ze de gevangenpoort openbreken en den trouwen Hollander bevrijden. Doch de Leeuw van Rustenburg ziet hierin een gevaarlijk spel. Zijn volk is nog niet gereed tot den aanval. En voort snelt hij naar Potchefstroom, teneinde de los¬

lating van den secretaris

. Sir Gorclon Sprigg.

van het Volks-comite te

verkrijgen. Thans komen de gemoederen weder eenigszins tot bedaren. Wat Kruger gewenscht had, gebeurde; — de Boeren namen een afwachtende houding aan, terwijl zij zich intusschen zoo krachtig mogelijk tot den strijd toerustten. Wel bleek het met den dag, dat petities en memories niet baatten en het Britsche parlement doof bleef voor de wenschen der Boeren; maar hoopvol wachtte men den uitslag der ver-

11

drie duizend pond sterling. Eduard Bok houdt men echter vast; hij is een Hollander, denken de Engelschen, de Boeren zullen zich voor hèm zoo warm niet maken. Maar Hollander of Afrikaner — dat doet er niet toe. «Eduard Bok heeft onze zaak gediend!" roepen ze, «er uit zal hij!" En vijfhonderd gewapende Boeren, kloeke mannen, maken zich op, om in galop naar de hoofdstad te rennen. Met hun geweerkolven zullen ze de gevangenpoort openbreken en den trouwen Hollander bevrijden. Doch de Leeuw van Rustenburg ziet hierin een gevaarlijk spel. Zijn volk is nog niet gereed tot den aanval. En voort snelt hij naar Potchefstroom, teneinde de loslating van den secretaris van het Volks-comité te