is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII. De laatste vier jaren. 1896—1900,

Toe, Waarheid, druk die Laster nou Die kop voor altijd in,

Vermeld of die slag met verraad Of eerlik is gewin!

Vlieg deur die land, vlieg o'er die see, Met telegraaf en pos;

Vertel hoe God die op Hem steun, Ook wonderlik verlos!

Vertel hoe die veragte Boer,

Die Britse mag alweer,

Deur Gods hulp en met heldenmoed Beslist het voorgekeer!

En hoe die Laster nog meer swets, Van moord en van verraad,

Op, Waarheid! op! swijg nou nie meer! Vermeld die heldendaad!

I)e verraderlijke inval van Jameson had de Koloniale Afrikaners tot in de afgelegenste hoeken wakker geschud. »De dolksteek" schreef »Ons Land", «waarmede men het Afrikanerdom wilde verlammen, heeft een electrischen schok naar het nationale hart gezonden. Door geheel Zuid-Afrika is een nieuw golvend gevoel gegaan. Het flauwe en laiï'e imperialisme, dat reeds begonnen was ons volksbloed te verdunnen en te vermageren, wijkt allengs voor de versche lucht, die ons volk doorwaait. De scheidsmuur is verdwenen. Laten wij nu pal bij elkander staan! Laten wij, nu ons Volk over geheel Zuid-Afrika