is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herders en jagers, werden zij thans geroepen een taak op zich te nemen, die een van de moeilijkste ter wereld was, nl. het uitoefenen van de administratie en het bestier over de uitgebreide delversbevolking, die plotseling uit alle hoeken der wereld was opgekomen. Wij weten het maar al te goed — Klondyke heeft het nog onlangs bewezen — dat niet het beste maar veeleer het bedorvene der natiën zich reisvaardig maakt en emigreert, zoodra de roep door de wereld weêrklinkt, dat ergens in den buik der aarde goud ontdekt is. Daar waar dit edel metaal wordt aangetroffen, zit de Mammon ten troon, het zedenbederf viert er feest, en een vermogend, immoreel gepeupel hoopt er zich opeen,

Een .transport naar (le goudvelden.

dat slechts oog heeft niet voor wet en recht en godsdienst, maar voor goud, niets anders dan goud. Het was dus een hoogst moeilijke positie, waarin de Boeren zich gesteld zagen. Doch met den grootsten tact hebben ze zich in de zaak ingewerkt, en — volgens het eenparig'getuigenis van personen, die ook op de goudvelden van Californië, Australië en Klondyke gearbeid hebben, heerseht er nergens zooveel orde en regelmaat. In- en uitvoerrechten bedragen niet meer dan in de Britsche Koloniën, en de mijnbelasting is aanmerkelijk billijker. In Canada d.i. Klondyke bedraagt de laatste thans tien procent, in het land van Kruger bijna zes tiende procent van de jaarlijksche opbrengst.*) Welk een verschil!

1) P. Kat. Ken paar bladzijden uit de geschiedenis van Zuid-Afrika.