is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al heeft ons lnnd een klein begin,

Wij gaan met moed de toekomst in,

liet oog op God gericlit,

Die nooit beschaamt wie op llem bouwt,

Op Hein als op een burcht vertrouwt,

Oie voor geen stormen zwicht.

Heil, driewerf heil den dierb'ren Staat,

Het Volk, den President, den Raad!

Ja, bloei naar ons gezang l)e Vrijstaat en zijn burgerij,

In deugden groot, van smetten vrij,

Nog vele eeuwen lang!

Maar liet wordt tijd dat wij de Oranje-rivier oversteken en het Land van Kruger en Steyn bezoeken. De spoorweg brengt ons naar Bloemfontein, de residentie van Oom Steyn, in het hartje van den Vrijstaat gelegen. Als een oase ligt zij daar, vrij dicht begroeid mot hoornen, te midden der eenzame vlakte, omringd door tal van kopjes en door een spruit doorsneden. De voornaamste huizen zijn als villa's gebouwd, door tuinen omgeven, waardoor de elkander rechthoekig snijdende straten, die anders allicht zeer eentonig zouden zijn, meer het aanzien van straten in een welvarend dorp hebben verkregen. Hier zetelden achtereenvolgens in het ruime Presidentshuis de staatspresidenten Jan Hendrik Brand, Frank William Reitz en Martinus Tennis Steyn. — mannen, aan wie we bij deze gelegenheid een eeresaluut brengen voor hetgeen zij in het belang van den Vrijstaat gedaan hebben.

Met Jan Hendrik Brand, den man van het «alles zal reg kom", hebben we reeds kennis gemaakt; bovendien zijn we in de gelegenheid het standbeeld te bewonderen, hetwelk het dankbaar nageslacht voor dezen «Vader des lands" te Bloemfontein heeft opgericht. — We willen thans ook den arbeid van zijn waardige opvolgers leeren waardeeren

Frank William Reitz — hij is op het oogenblik staatssecretaris van de Zuidafrikaansche Republiek, de rechterhand van Kruger — kwam in het jaar 1889 na den dood van Jan Hendrik Brand als staatspresident van den Oranje-Vrijstaat aan de regeering. Vóór zijn verkiezing bekleedde hij het ambt van hoofdrechter in de Republiek en had zich in deze gewichtige betrekking als een scherpzinnig jurist en een man van uitstekende bekwaamheid, gepaard aan groote rechtschapenheid, doen