is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Library werden gesticht, een tramway aangelegd, terwijl «ie verkeersmiddelen met dit alles gelijken tred hielden. Ongehoord waren de schatten, die uit den zandigen bodem te voorschijn kwamen. Tot het einde van 1885 leverde de »01d De Beers mijn" voor een waarde van honderd millioen gulden aan diamant, Buitfontein en Dutoitspan ieder voor zestig millioen, de Kimberley-mijn voor '240 millioen en de delverijen aan de Vaalrivier te samen voor 300 millioen; alzoo in het geheel voor 760 millioen gulden.

Ook in andere deelen van Zuid-Afrika zijn in de laatste jaren dia-

Goudnnjn bij Johannesburg.

manten gevonden. Vooreerst in het Pretoriagebied, ten andere in de streek van Fauresmith en Jagersfontein, en wie weet hoeveel kostbare juweelen de bodem ook elders nog in zijn schoot verbergt! Wat Fauresmith en Jagersfontein betreft, de diamanten, daar gevonden, munten uit door betere kwaliteit dan die van Kimberley en Pretoria; de laatste hebben de minste waarde en komen slechts in de bovenlaag van de aardkorst voor. Ook moeten de diamanten van Zuid-Afrika in waarde voor de witte Braziliaansche onderdoen. Deze komen in bijna zuiveren