is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volksraad uitreikte. Als door een tooverslag verrees aldaar de stad Barberton met haar tienduizend inwoners. Toch gaven de goudmijnen van Pilgrimsrest en Macmac in het Lijdenburgsche niet zulke uitkomsten, dat ze de goudzoekers bevredigden. Daarom werd elders de spade in den grond gestoken. Een sterke toeneming van de bevolking had vooral plaats in het jaar 1882 na de ontdekking van de zoogenaamde »De Kaap-goudvelden". Doch ook dit hield geen stand. Na korten tijd verlieten de door de goudkoorts aangetaste lieden ook deze streken en togen elders aan den arbeid. Na dien tijd werd op tal van plaatsen

Godsdienstoefening der Kaffers op de Goudvelden.

in de Republiek goud uit den bodem te voorschijn gebracht en werden verschillende kostbare machinerieën voor het fijnstampen van het goudhoudende kwarts uit Europa ontboden. Nergens echter werd zooveel edel metaal gedolven als aan den Witwatersrand, l) vijf uur rijdens van Pretoria gelegen. Nog in 1885 graasde hier het vee ongestoord en deed niets den reiziger vermoeden, dat deze kale landerijen spoedig de oogen van heel de wereld tot zich zouden trekken. Misschien wisten enkele Boeren wel, dat hier goud in den bodem zat,

1) Zie blz. 188