is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkander gerangschikt in den vorm van een lint. Ieder van do leden is een dier op zichzelf. Het bovenste, dat gewoonlijk den kop genoemd wordt, is anders van vorm en heeft een krans van haakjes, waarmede hetgeheele lint in het darmslijmvlies hangen blijft (fig. 6).

Om hem te verwijderen, moot de patiënt nuchter het geneesmiddel innemen (sommige geneesheeren laten den vorigen avond haringsla eten) en daarna een lepel wonderolie of ander purgans. Wordt hij daardoor afgedreven, dan beware de verpleegster zorgvuldig alle faecaliën, ze spoelt die op eene zeef af, totdat er niets dan de worm overblijft en zoekt dan of zij den kop kan vinden; alleen als de kop mede afgedreven is, kan de kuur als gelukt beschouwd worden. Het gemakkelijkst gaat dit door de laatste restjes van de zeef over te brengen in een glazen schaaltje, zooals men ze in de laboratoria vindt, of. in de particuliere praktijk, op een horlogeglas dat men op een zwart tafelkleed, een zwarten boekband of iets dergelijks plaatst. De speldeknop-groote kop is dan voor iemand met goede oogen duidelijk te onderscheiden.

De spoelwormen (lig. 7) komen soms in groot aantal tegelijk voor; ze gelijken veel op de gewone regenwormen. Zij worden verdreven door santonine, een zwaar vergif; het is dus veel ver-

nlnnilinni. ^1 ! (- ,1 „ „

O IX«1 IUI^V.1 Uit UVI1

dokter te laten voorschrijven dan de in den handel zijnde wormkoekjes te gebruiken, die ongelijk van samenstelling en niet door deskundigen bereid zyn.

De maden zijn de kleinste; ze zijn slechts enkele millimeters lang, en dikwijls de reden van hevigen jeuk aan anus en geslachtsdeelen. Men wendt

er lavementen van knoflook met melk tegen aan of van slappe sublimaatoplossing.

§ G. Ontlasting.

Hetgeen niet verteerd en dus niet opgeslorpt is kunnen worden, wordt natuurlijk verder voortgestuwd en komt zoo terecht in het

laatste gedeelte der

Fig. 7. Spoel worm.

28

2