is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 8. Glycerine-spuitje.

onT'ze met de ingebrachte vingers te verwijderen. Is dit niet het geval, dan gaat het dikwijls nog wel met een zoogenoemd hoog lavement: men brengt een lange buis, het

best een afgekeurden maagkatheter, zoo ver mogelijk naar binnen, terwijl de patiënt op de knieën en ellebogen rust en spuit dan in; hierbij dient men zich dan echter, ook met den ingebrachten vinger, te overtuigen dat de buis wezenlijk opschuift en zich niet zooals zoo dikwijls gebeurt, in het onderste gedeelte van den darm oprolt.

Bij kinderen vooral worden dikwijls zetpilletjes of' steekkaarsjes 30 gegeven. Zoo noemt men staafjes die, eenigszins kegelvormig, ongeveer 1 c.M. dik en 3 a 4 c.M. lang zijn en door den apotheker of de verpl. van waskaars, witte zeep, enz. gesneden worden; nog eenvoudiger is een opgerold stukje papier in olie te doopen of met vet in te smeren.

Voeral bij voortdurende moeilijke ontlasting is massage van den buik een goed middel om de darmen en hun inhoud in beweging te brengen. Men doet dit met de hand of met een grooten kogel, die men over den buik rolt: vroeger gebruikte men hiervoor met zeemleer omwikkelde kanonskogels, tegenwoordig zijn er houten ballen in den handel van verschillende grootte, die men met zand of met hagel kan vullen. Eene zaak waaraan men hierbij denken moet, is het ontspannen der buikspieren. Men moet den patiënt met opgetrokken knieën en eenigszins opgericht bovenlijf in bed laten zitten, en dan eerst in kleine kringen, beginnende om den navel, en geleidelijk overgaande in grootere, drukkend wrijven. Dan alleen kan de manipulatie goed in de diepte werken. Heeft men het eenmaal voorgedaan dan kan de patiënt het voortaan wel zelf doen.

In het algemeen is het natuurlijk het beste om den dokter te laten beslissen welk middel in een gegeven geval aangewend moet worden.

De ontlasting kan ook te vaak en te gemakkelijk gaan, men 31 noemt het dan diarrhee. Het ontstaat daardoor dat de darminhoud zoo snel voortgestuwd wordt dat er geen tijd is voor het opslorpen van het vocht er uit. De behandeling bestaat in rust en het toedienen van opium in poeders of in den vorm van laudanum *)• Diarrhee kan een patiënt soms zeer nuttig zijn en is misschien wel liet gevolg van de geneesmiddelen die juist met het oog daarop gegeven zijn; eene verpl. bedenke deze mogelijkheid wel vóór zij zonder advies van den geneesheer eene diarrhee tracht te stuiten.

Ten slotte wil ik er nog op drukken als een duro plicht van de

*) Bij de uitspraak den klemtoon op de eerste lettergreep leggen! Het is eene vloeistof waarvan opium het werkzame bestanddeel uitmaakt en wordt zoowel als lavement als in den vorm van droppels of een drank om in te nemen gegeven.

o*