is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alvast nu mot het oog op het verdere bespreken der urinoloozing een en ander mededeelen van den bouw der uitwendige schaamdeelen, waarvan ik alleen die der vrouw zal beschrijven (fig. 43).

De ingang ervan wordt gesloten door de tegen elkander aan liggende schaamlippen (labia), waarvan we de met haren begroeide

— groote schaamlip (labium mnjus). l— kittelaar (clitoris).

£-kleine schaamlip (labium minus). «^-schaamspleet (vulva). ?r- «rtf/Arfl-opening.

r

1 pa^i/ia-opening.

— verscheurd maagdenvlies (hymen).

bilnaad (perineum).

Fig. 43. Uitwendige vrouwelijke genitaliën.

groote lippen onderscheiden van de daaronder liggende kleine lippen; de ruimte er tusschen heet schaamspleet (vulva). Brengen we de beide groote schaamlippen van elkander, dan zien we dat de kleine lippen van boven zich vereenigen om een knobbeltje, den kittelaar of clitoris*) genoemd; ongeveer een paar centimeter er onder ligt de uitwendige opening van de urethra, terwijl hieronder onmiddellijk de veel wijdere scheede-(vagina-)opening uitkomt.

Bij den man loopt de urethra door de roede (penis) en heeft daarmede dus een langer en niet zoo'n recht verloop als bij de vrouw.

Vernauwingen in die buis tengevolge van vroegere ontstekingen 99 (bjj mannen veel vaker dan bij vrouwen) zullen het afvloeien van de urine beletten; doch ook zonder dat er vernauwing (strietura) is, b;jv. door verlamming van de spiervezelen in den blaaswand, die anders de urine uitpersen, komt het voor dat de blaas allengs geheel gevuld raakt, zonder dat hij ontledigd wordt. Dergelijke patiënten worden dan geholpen door het inbrengen van eene buis, die natuurlijk voor de mannelijke en voor de vrouwelijke urethra

*) Klemtoon op de eerste lettergreep.