is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel het meest bij kinderen. Men hoede zich dan van te trachten deze dingen te verwijderen door ze met instrumenten aan te pakken: dit mislukt bijna altijd en brengt integendeel de voorwerpen nog dieper naar binnen. Met kracht uitspuiten is dan het beste; hierbij is echter op de volgende voorzorgen te letten. Ten eerste moet men zorgen niet met de canule van de spuit de opening af te sluiten; men brengt daarom het uiteinde van de canule maar even in de opening en houde haar tegen den bovenwand aangedrukt zoodat er onderdoor ruimte blijft voor het afvloeien yan het vocht en voor het eventueel ontglippen van de kersenpit of de kraal. En ten tweede bedenke men dat de gehoorgang eenigszins krom is, doch dat men haar gemakkelijk recht kan maken door de oorschelp naar achteren en boven te trekken.

Om de gehoorgang te onderzoeken, gebruikt men instrumentjes lao die spiegels (Lat. specula, speculum in het enkelvoud) heeten, zooals we alle instrumenten, die dienen om lichaamsholten _ te bekijken, specula noemen. Zoo zijn er mond- en neusspecula ifig. 55), rectumspecula, vagina-, uterus-, blaasspecula, enz. De specula voor de uitwendige gehoorgang zijn van verschillenden vorm; het meest gebruikelijk zijn tegenwoordig trechtertjes van hard caoutchouc, waarin men met een handspiegel licht laat vallen (fig. 56), terwijl men om de keel te bezien spiegeltjes gebruikt die achter in de mondholte gebracht worden (fig. 57).

HOOFDSTUK VIII.

1)E VOORT PLANTING.

§ 1. De vrouwelijke geslachtsorganen. In § 1 van Hoofdst. VI 124 heb ik de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen reeds besproken in verband met het uitloozingskanaal der urine; de voor de voortplanting meest gewichtige organen zijn echter de inwendige genitaliën. Beiden zijn van elkander gescheiden door het maagdevlies (Lat. hymen), echter slechts, zooals de naam aanduidt, in maagdelijken toestand der deelen. Bij den eersten bijslaap (Lat. coitus) scheurt het in en herstelt zich nooit weder. Het is een betrekkelijk dun vliesje met eene opening in het midden (voor het doorlaten van den maandelijkschen bloedvloed) dat de scheede onvolkomen afsluit.

Het voornaamste deel der organen die we bespreken, is de baarmoeder (Lat. uterus)'). Het is een peervormig orgaan, waarvan de wand bijna geheel uit spier bestaat; het onderste gedeelte steekt een eindje in de scheede uit, d. w. z. de scheedewand hecht zich niet om de uitwendige opening van de uterusholte,

*) Klemtoon op de eerste lettergreep.

6*