is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wasschen. Een vaste regel is, dat zindelijkheid nooit kwaad kan en integendeel altijd noodzakelijk is. Hoewel men er niet aan sterven zal, zou ik het nemen van een bad gedurende dien tijd liever niet aanraden; is de temperatuur van het water niet .juist zooals het behoort, dan ziet men wel eens dat de bloedinsr plotseling ophoudt en dit kan onaangename gevolgen hebben. Maar de? morgens en dos avonds goed wasschen met lauw water is niet alleen niet gevaarlijk, maar noodzakelijk. Ook verdienen de zoogenoemde gezondheidskussentjes aanbeveling voor vrouwen die tijdelijk een tamelijk profuse vloeiing hebben. Geen medicijnen gedurende dien tijd in te nemen heeft evenmin zin, tenzij het toevallig stoffen mochten zijn die een sterken bloedsaandrang naar de inwendige genitaliën veroorzaken (aloëpillen, enz).

Soms blijven de stonden geheel weg zonder zwangerschap als oorzaak te hebben; men kan dan een warm zitbad nemen, maar make zich niet ongerust indien men overigens gezond is; zoogenaamd stondendrijvende middelen zijn af te keuren.

§ 3. Zwangerschap. Is er gelegenheid tot bevruchting geweest, 134 dan ontwikkelt zich uit het eitje eene vrucht (Lat. foetus) *), die bij het menschelijk geslacht gedurende gemiddeld 40 weken in het moederlijk lichaam blijft; deze tijd heet de zwangerschap. In het dagelijksch leven stelt men den duur er van gewoonlijk op 9 maanden, in wetenschappelijken zin spreekt men altijd van de 10 zwangerschapsmaanden, daarmede dan maanden van precies 4 weken bedoelende. Zoodra er een eitje bevrucht is houdt de uitstooting van volgende en daarmede tevens de menstruatie op; hieraan heeft men dus omgekeerd een kenmerk voor het ingetreden zijn van graviditeit, en om ongeveer den tijd der bevalling te bepalen rekent men dan ook van de laatst ingetreden menstruatie af. Om niet 280 dagen bij te behoeven tellen, gebruikt men gewoonlijk de volgende rekening: van de laatste menstruatie telt men 3 gewone maanden terug en telt dan 7 dagen er bij. Stel bijv. dat eene vrouw half Juni de laatste periode gehad heeft, dan is 3 maanden terug geteld half Maart en zal zij dus ongeveer 22 Maart van het daaropvolgende jaar bevallen.

Het eitje gaat zich nu langzamerhand ontwikkelen en naar verhouding groeit de uterus mede; in de 6e en 7e maand komt de bovenkant (de fundus) al boven den navel, terwijl hij in de 9e maand het hoogst staat. In de 10e maand groeit het foetus natuurlijk ook nog wel, doch dan begint tevens de uterus met kind eri al reeds in het bekken te zakken. Onderhand zijn er door die uitzetting van den buik barstjes in de huid gekomen, die later tot litteekens worden en dan het bijna onbedriegelijk kenteeken blijven dat de vrouw eene zwangerschap achter den rug heeft. Ook de borsten nemen in omvang toe en beginnen

*) Spreek uit: feutus.