is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bedenken. Vooreerst steekt men ze aan het eind van den zwachtel, een of twee naar gelang van de breedte, maar verder op elke plaats die gevaar voor verschuiven loopt: zoo op het kruispunt van eene spica, bij hoofdverbanden aan beide zijden daar waar de toeren om het voorhoofd en die om de kin elkander kruisen. Indien men geen veiligheidsspelden gebruikt, zorge men dat de punt van de speld altijd onder het verband komt. Vooral voor 336

b. e.

Fig. 109. Draagdoek (mitella).

verbanden aan kinderen is dit noodig; men moet echter bij hen nog aan iets anders denken: dat zij ze nl. dikwijls er uithalen. Eene practische manier van bevestigen is dan, dat men het eind van den zwachtel in de lengte inknipt, een dier linten om het verbonden deel terugvoert en aan het andere lint vastknoopt (fig. 110).

Bij het afnemen van een verband moet men zorgen dat het niet over het bed sleept, en het zou zeker het best zijn bij het