is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o.a. van iodoform en van zilverzouten. Om iodoformzijde te maken kookt men haar eerst, laat haar dan drogen (dat eenige dagen duren kan) en legt haar dan eenige dagen in 10 % iodoformaether. Hierna wordt zij weer gedroogd en dan opgewikkeld en droog bewaard. Voor het gebruik legt men de iodoformzijde in 1 %0 sublimaatoplossing.

Moeielijker is het om de catgut te steriliseeren, volgens sommige chirurgen zelfs onmogelijk, en deze gebruiken dan ook uitsluitend zijde, zelfs voor arterie-onderbindingen, nu men tegenwoordig weet dat het achterlaten van zijde in de wond volstrekt geen bezwaar heeft. De tegenstanders van de catgut zijn echter hoofdzakelijk slechts zij die uitsluitend de in den handel verkrijgbare zoogenaamd gedesinfecteerde catgut gebruikt hebben; het spreekt echter vanzelf dat men slechts kan instaan voor hetgeen men zelf gedaan heeft, en daarom zal ik hier een paar methoden om catgut te steriliseeren opgeven.

377 Laat ik vooraf zeggen dat de meest gebruikte catgutsoorten uit den handel zijn: de Juniperuscatgut van Kocher en de chroomzuurcatgut van Lister; de eerste is gedurende 24 uren in juniperus- ijeneverbes)olie gedesinfecteerd en wordt bewaard in absoluten alcohol; de tweede 48 uren lang gedesinfecteerd in eene oplossing van 0,025 gr. chroomzuur en 5 gr. carbol op 100 gr. water (V«oo chroomzuur en 5 % carbol), dan gedroogd en in carbololie*) bewaard, of eerst gedurende 48 uren in een 10 % carbolglycerinemengsel en daarna 5 uren in een 0,5 % chroomzuuroplossing gelegd.

De methode volgens welke de catgut gesteriliseerd wordt in de kliniek van Prof. Martin te Berlijn, is als volgt. Men wikkelt de ruwe catgut") op glazen plaatjes en dompelt ze gedurende 6 uren in eene sublimaatoplossing van 1 : 1000 water, daarna gedurende 12 uren in een mengsel van 2 dln. absoluten alcohol en 1 dl. juniperusolie, neemt ze er dan uit en doet ze weder in een dergelijk versch bereid mengsel, waarin ze tot het gebruik (op zijn vroegst na 14 dagen) liggen blijft. De aldus bereide catgut is aseptisch en lost pas op na drie weken.

Volgens de methode van Prof. Bergmann, aan de Universiteitskliniek te Berlijn gevolgd, wordt de ruwe catgut in eene oplossing van 1 % 'sublimaat in alcohol van 80 % (1 dl. sublimaat, 80 dln. alcohol en 20 dln. water) gedurende 48 uren gedompeld

•) De eerste oplossingen die van carbol gebruikt werden, waren die in olie. De vingers werden in carbololie gedoopt, evenzoo de messen en naalden, de omgeving der wonden er mede gedesinfecteerd, lapjes met carbololie er op gelegd, enz. Na de onderzoekingen van Prof. Koch echter, die aantoonde dat vetten alle antiseptica onwerkzaam maken, is het gebruik van carbololie geheel verlaten.

••) In üuitschland wordt bepaaldelijk de ook volgens onze ondervinding uitstekende Rohcatgut uit de fabriek van Moritz Bühmk. Monbijou-Flatz 10, Berlin N., aangeraden, of van Cari, Wtkssnib's Darmsaiten-Fabrik, H. FiiHI.it, Berlin 0.34.