is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tang (verlos-) 138.

TAVEL'sche solutie 39.

Teenkootjes 66.

Teleangiëctasie '224.

Tepelhoedje 146.

„ -kloven 146.

Temperatuur van baden 151, 234.

n raenschelijk

lichaam 90. ziekenkamer " 284.

„ -curve 93.

Tering 196.

„ (ruggemergs-) 241.

Testudo 319.

Thee 6.

Thermocautère 349.

„ -meter 89.

„ (maximum-) 91. , -schalen 395.

(herleiding van) 396. „ naar Celsi us 89,395. „ Fahrenheit 395.

„ „ Réaumuk 395. Thuke Brandt 259.

Thymol 181.

Tibia 66.

Tic douloureux 239.

Toestel van Soxhlet 164.

Toeval (epileptisch) 24(5.

„ (hystero-epileptiscli) 264. „ -kussen 247.

Tongriempje 153.

Tonsillen 52.

Toucheeren (onderzoeken) 125.

„ van de keel 53. Traanklier 118.

Trachea 13, 52.

Tracheotomie 14, 54, 353. Transfusie 37.

Traumaticine 233, 313.

Trepaan 353.

Trepanatie 353.

Trephine 353.

Trocart 201.

„ van Péan 358. Trommelvlies 120.

„ -holte 120.

Trompet (baarmoeder-) 124.

„ (oor-; 120.

Tuba 124.

Tubage 55.

Tuberculosis 195.

Tuberculosis articulorum 198.

pulmonum 196. ,, ossium 198.

Tumor 222.

„ albus 198.

Tupfer 393.

Typhus abdominalis 213.

exanthematicus 218. T-verband 334.

Uitkoken van instrumenten 365. Uitspuiten van den neus 51. n „ het oor 122.

de vagina 128. Uitzakking van de baarmoeder 132.

„ den darm 34. " „ de scheede 132.

Ulna 66.

Ureter 95.

Urethra 97.

Urethrotomie 361.

Ureum 88, 94.

Urine 94.

-loozing 98.

Uterus 124.

„ -bloedingen 131.

-catheter 355. „ ecochleatie 355. „ exstirpatie 354.

Vaatgezwel 224.

Vaccinatie 189.

Vagina 98.

Vaginitis 127.

Vastbinden van patiënten 381. Vena 42.

Verband van Baynton 314.

„ Desault 320. " „ Dulles 321 (noot). " van der Loo 73.

" „ Priesnitz 258, 308. I ,, Trenité 321. ., Velpeau 320. -doeken 331.

-schaar 339.

„ -stoffen (antiseptische) 304. Verbedden 292.

Verhemelte 49.

„ -bogen 52. Verkromming wervelkolom 74. Verlamming 240.

Verlostang 138.

Verlossing 137.

„ (forcipale) 138. Vernauwing (slokdarm-) 15.