is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewone grootte bezat, welke door het stevige, verbeende neustusschenschot gesteund werden, was, evenals de gelijktijdig levende Rhinoceros Merckii, met een dicht haarkleed bedekt, dat tot beschutting tegen de koude zich ontwikkeld had. Opmerking verdient het, dat de jongen der tegenwoordig in warme landstreken levende neushoorns, als een herinnering aan hunne tegen de koude zoo goed uitgeruste voorvaderen, met wollig haar geboren worden.

Naar deze oudste vondsten te Mesvin heeft Rutot de

Fig. 19. Doorsnede in de steengroeve te Maffles, nabij de rivier de Dendre in Belgiö.

cultuur van den eersten tusschenijstijd het „Mesvinien genoemd. Hij onderscheidt nog een oudere afdeeling, naar het dorpje Maffle, nabij de rivier de Dendre, het „Mafflien" genoemd en een jongere afdeeling, beide gekenmerkt door de tegenwoordigheid van den Elephas antiquus. In de kalksteengroeve bij laatstgenoemde