is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakelijkste hulpmiddelen en wij missen nog iets, dat ons onmisbaar toeschijnt en dat gedurende het geheele palaeolithische tijdvak in de huishouding van het menschdom onbekend is geweest, n.1. aardewerk. Ook vaatwerk, uit hout en hoorn gemaakt, hebben deze menschen blijkbaar niet gekend; slechts aanduidingen zijn voorhanden, dat zij de hersenpan van dieren en menschen als drinknap hebben gebruikt. Misschien werden uit dierenvellen gemaakte zakken gebruikt, om water te bewaren. Het vleesch der buitgemaakte dieren werd, aan stukken hout gestoken, boven het vuur geroosterd ; behalve enkele eetbare wor-

Fig. 86 Fig. 87 Fig. 88

Kig. 86—88. Drie tot opschik gebruikte voorwerpen, die de rendierjagers aan een peesdraad om den hals droegen.

Fig. 86. Hoektand van een wolf uit de a 1) r i s van la Hadeleine. Fig. 87. Een zeeschelp van dezelfde vindplaats.

Fig. 88. Rudimentaire hoektand van een rendier uit les Eyzies, in het dal der Vézère. (Alle figuren op 2/g der nat. grootte).

telknollen, bessen en andere vruchten, werd zeer weinig plantenkost genuttigd.

Doch aan opschik werd in het Magdalénien reeds meer de aandacht geschonken. Het zijn nu niet slechts gekleurde aarden, die, met vet gewreven, tot het besmeren van het lichaam bij den dans en in den krijg gebruikt werden, maar ook doorboorde tanden, schelpen en versteeningen van allerlei soort waren toen, aan peesdraden geregen, zeer in trek. Zulke halskettingen uit dezen tijd komen reeds in een zekere verscheidenheid voor en het voor deze sieraden gebezigde materiaal is dikwijls van ver verwijderde streken afkomstig. Zoo werden in grotten van

Reinhardt, De mensch in den ijstijd. 11