Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men tegen daarnaast liggende zwavelijzerbrokken geslagen heeft, ongetwijfeld om vuur te maken. Met versierselen van schelpen gemaakt, die in versteenden toestand nog in de nabijheid worden aangetroffen, lagen ook schelpen van hedendaagsche weekdieren, die slechts in de Roode Zee en in den Indischen Oceaan gevonden worden. Zulke ontdekkingen werpen een .belangwekkend licht op de handelsbetrekkingen dier menschen, die reeds hakbouwers waren, vermoedelijk tarwe, gerst en gierst in de nabijheid hunner nederzettingen hebben aangeplant en behalve den hond, ook de geit, het rund, het schaap en het varken als huisdieren hielden. De beenderen dezer dieren vinden wij gewoonlijk slechts als de overblijfsels van geschenken, aan den doode in het graf medegegeven, terwijl van het koren,

Fig. 126. Handmolen, uit zandsteen gemaakt en die gediend heeft, om koren te malen. Uit de laat-neolithische cultuur-periode, gevonden in de omstreken van St. Quentin, in Noord-Frankrijk. (l/c der natuurlijke grootte).

dat stellig ook werd geschonken, geen spoor meer te vinden is.

In dezen tijd, die ongeveer 8000 jaar achter ons mag liggen, valt het begin der algemeen bekende periode de&r paalwoningen, toen een deel der in MiddenEuropa levende menschheid, met de bedoeling zich een veilige ligging te midden van het huiveringwekkende dichte oerwoud te verzekeren, hare primitieve hutten bouwde boven een paalwerk op ondiepe plaatsen der talrijke meren, welke de ijstijd overal in de eertijds vergletscherde streken had achtergelaten. Voornamelijk werden de talrijke groote en kleine meren in het gebied der Alpen, die tegenwoordig grootendeels in venen veranderd en daardoor verdwe-

Sluiten