is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wetenschap ingevoerde, keltische benaming is uit Bretagne afkomstig, waar de megalithische bouwwerken in zeer groot aantal gevonden worden en het eerst de aandacht der onderzoekers hebben getrokken. In ons land, waar vooral de provincie Drente rijk is aan deze vóór-germaanschen bouwwerken, is de benaming hunnebedden in zwang, terwijl nu en dan ook het woord do lm en gebezigd wordt. (Het hunnebed van Rolde, de dolmen van de Vuursche).

Veelal werden de dolmens bij nieuwe sterfgevallen

Fifc\1è7!;^0lm? T |Crukenno biJ Pjouharnel in Bretagne, waarvan de grafheuvel geheel is weggespoeld en de toegang vernield is.

weder gedeeltelijk geopend en daarna op nieuw door aarde overdekt. De wanden bestaan uit groote, dikke op den kant geplaatste, onbehakte steenen? die van den bodem tot aan de bedekking reiken, aan de binnenzijde meer of minder vlak en aan den buitenkant echter doorgaans oneften zijn. De bodem is meestal met zand en kleine steenen bestrooid, en het geheel gewoonlijk met een of meerdere zeer groote steenblokken bedekt, die alleen aan de naar binnen gekeerde zijde vlak gemaakt zijn.

In Zuid-Zweden en Denemarken treft men in plaats van de kleinere dolmens veelal gangvormige orraven of reuzen woningen (in het Zweedsch Jattestugor) aan.