is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest; want volgens de ervaring, die men overal heeft opgedaan, is men nergens behoudender dan juist in zaken van den eeredienst.

De inwendige inrichting dezer half ondergrondsche holenwoningen is hoogst eenvoudig. Tegenover den ingang is een lage plattegrond van aarde of sneeuw opgeworpen, die met vellen bedekt is en tot slaapplaats dient. Het voornaamste huisraad is een lamp, die met het vuursteenmes uit gemakkelijk te bewerken speksteen in den vorm van een platte, meest halvemaanvormige schaal is uitgehold en op steenen of op sneeuwblokken naast de brits wordt neergezet; licht en warmte tegelijk gevend, zet deze primitieve lamp tevens veel roet af. Als^pit gebruikt men meestal de sterk wateraantrekkende vezels van het veenmos, enkele malen ook de gedroogde katjes van den poolwilg; deze laatste doen echter algemeen dienst als tondel, om de vonk, die met de vuurboor door snel ronddraaien op droog, oud hout verkregen wordt, op te vangen en door hard blazen tot een vlam te doen opflikkeren. Bovenaan loopt de as van de vuurboor in een beenen mondstuk uit, waarmede men haar met de tanden tegen het hout aandrukt en met een kleinen boog zoolang draait, tot het droge hout begint te glimmen.

In de lamp brandt men traan, dat uit het spek der gedoode dieren verkregen wordt. Deze primitieve, stinkende traanlamp, die een armzalig licht verspreidt verwarmt op zeer gebrekkige wijze het binnenste der hutten, die, om vochtigheid tegen te gaan, met huiden bekleed zijn.' De temperatuur steigt in de hut dan ook nauwelijks boven het vriespunt. Toch heerscht daar binnen door het walmen der lamp en door de uitwaseming der bewoners zulk een benauwde, slechte lucht, dat een Europeaan, die er binnentreedt, meent te zullen stikken. Behalve de traanlamp ti eft men in de hut, als onontbeerlijk huisraad, een ton aan, waarin de bewoners hunne urine ledigen. Dit getuigt zeker van de eerste sporen van reinheid, dat men voor deze noodzakelijke verrichting nu niet meernaar verkiezing de een of andere plaats binnen de woning uitkoos, zooals het in den oertijd de gewoonte was. Deze