is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heimwee, het verlangen naar huis, totdat lichaam en geest zich weder vereenigd hebben. Zij kan ook verloren gaan of door hekserij gestolen worden ; dan wordt de mensch ziek en de angekok of tooverpriester wordt gehaald en moet de ziel nareizen, om haar weder op te halen. Is zij ondertusschen verongelukt, of door den tornarsuk van een anderen angekok opgegeten, dan moet de zieke sterven. De angekok kan hem echter een nieuwe ziel verschaffen of een zieke met een gezonde verruilen, die hij van een' sneeuwhaas, een rendier, de een of andere vogel of van een pasgeboren kind wegneemt.

Gewoonlijk zweeft de ziel nog drie dagen om het lijk heen, voor zij zich er van scheidt; daarom maakt men zooveel haast om den doode buiten het bereik der levenden te brengen. Doch nog lang verblijft zij in hunne nabijheid, voor hen wel is waar onzichtbaar, doch zich bij hen op de meest verschillende wijzen vertoonende, nu eens in den droom, dan weêr als men wakker is, doordat men hoort fluiten of het in de ooren hoort klinken. Dit laatste beteekent voor den Eskimo steeds, dat de geest — meestal dus die van den het laatst overleden stamgenoot — eten wenscht; daarom zegt men in Groenland in zulke gevallen: „neem naar believen" — nl. van mijn voorraad.

Dikwijls worden de geesten voor de levenden als spoken zichtbaar. Zoo, vertelt Ni/s Egede, speelde in de nu tot het Christendom bekeerde en Godthaab genoemde nederzetting een knaap met verscheidene zijner kameraden in de nabijheid van het graf zijner moeder, toen zij plotseling iemand uit het graf zagen oprijzen. De knapen liepen verschrikt weg, doch het spook liep hen achterna, greep er een, die zijn zoon was, hield hem vast, kuste hem en zei: wees niet bang, ik ben je moeder en ik heb je lief — .

Niet altijd zijn evenwel de spoken van zoo goedaardige natuur, en daarom wil men liever in het geheel niets me*er te maken hebben met hetgeen aan den doode zou kunnen herinneren. Ja, men mag zelfs niet meer den naam van een doode noemen; anders meent de geest, dat hij geroepen wordt, en zou hij werkelijk ook komen, waaruit iets heel