is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

WAT ZIJN PADDENSTOELEN ?

Paddenstoelen en zwammen, in de wetenschap fungi genaamd, zijn eigenlijk hetzelfde, maar daar in ons land het eerste woord meer burgerrecht verkregen heeft en iedereen dus dadelijk weet, waar ik het over hebben zal, gebruikte ik ock dezen naam.

De Latijnen noemden ze fungi en bij de Grieken heeten zij mvxetes, waarvan het Fransche woord mycètes weder is afgeleid, evenals mycologie, dat studie der zwammen wil zeggen.

Paddenstoelen hebben door hun plotseling verschijnen, hun leven in donkere bosschen te midden van adders en ander gebroed, hun giftigheid, hun licht geven, iets mystieks waardoor zij. mede door bijgeloof en onwetenheid, aanleiding gaven tot allerlei verhalen. En nog heden ten dage kunnen zij zich, evenmin als het dier dat hen nimmer als zetel gebruikt, verheugen in de nienschelijke genegenheid. De meesten zijn er bang of vies van; bij minder angstigen werkt hun verschijning op de beenspieren en alhoewel nimmer aan voetbal gedaan hebbende, krijgt menigeen dan trek om naar hartelust te trappen.

In de physiologie der zwammen is men nog niet geheel en al ingewijd ; veel is nog onbekend.

Men heeft opgemerkt, dat zij zich van de bebladerde planten onderscheiden door de Weinige behoefte aan licht

1