is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rhizomorphen en sclerotiën zijn rust- of winter-toestanden van liet mycelium. Hieruit kunnen onder gunstige omstandigheden 'weer mycelium of vruchtdragers groeien.

Behalve het onderscheid in vormen en kleuren is de smaak en reuk evenzeer verschillend. Velen zijn smakeloos, anderen bitter, scherp, bijtend, reukeloos, sterk, walgelijk

en stinkend. . . ,

Enkele soorten verdragen de hevigste winters, anderen

en wel de meesten bezwijken bij de minste vorst.

De meesten zijn onschadelijk, velen eetbaar, anderen

weder doodelijk giftig, schadelijk of onverteerbaar. De

duur van hun bestaan loopt zeer uiteen, die van het ge-

slacht Ccprinus leven bizonder kort, de meeste ol\ po-

raceeën worden jaren oud, doch het meerendeel liee

een levensduur van enkele dagen.

In het algemeen ontwikkelen zij zich sneller dan andere planten, van sommige soorten kan men zeggen dat men het ziet, vandaar het bekende gezegde „zij komen als

paddenstoelen uit den grond.

Behalve de zwammen, die men in onze bosschen, langs wegen, op weilanden, in de duinen, ja waar al met aantreft, blijken de schimmels die op planten, kaas brood, confituren enz. verschijnen, evenals de gist der bakkers en bierbrouwers, de roest van het graan, de brand in het koorn. de bacillen die tering, cholera enz. verwekken, door het microscoop gezien, zwammen te zijn.

Zooals in den aanvang verteld, planten de Cryptogamen zich voert door sporen; over de vorming dezer kleine lichamen willen wij een en ander meedeelen.

Sporen kunnen zich ontwikkelen op basidiën of 111 asci. Basidiën noemt men langwerpige cellen, bovenaan van twee of vier steeltjes voorzien die men sterigmen noenn en welke dus de dragers der sporen zijn.

Asci zijn zakken of sporebuizen, waarin altijd acht

sporen voorkomen.

Wanneer op de basidië de sterigmen ontwikkeld zijn,

beginnen deze aan hun top op te zwellen en mm of