is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de hulp van schimmels wordt uit bieten, aardappelen enz. alcohol gestookt, zonder gist geen brood, geen bier, geen kaas en meerdere in het dagelijksch leven zoo noodige zaken.

De rol der zwammen in de natuur is zooals aangetoond een der meest gewichtige.

WAARVOOR WORDEN ZIJ GEBRUIKT ?

Bij de beantwoording der vorige vraag heb ik er reeds op gewezen, welke gewichtige rol de zwammen in de natuur vervullen en nu wil ik aantoonen waarvoor zij in het dagelijksch leven worden gebruikt.

Het gebruik van zwammen als voedsel is even oud als er menschen en zwammen bestaan. In alle tijden zoowel bij wilde als beschaafde volken, hebben zwammen als voedsel gediend.

Als lekkernij op de tafels der rijken hier, bieden zij in andere landen een versterkend maal aan den armen daglooner.

Dat zij bij de Grieken en Romeinen in hoog aanzien stonden, verhaalt ons Plinius. Romeinsche smulpapen „veteres voluptiarii" waren er zoo op verzot, dat zij aan niemand de bereiding durfden toevertrouwen, maar ze zelf in zilveren vazen klaar maakten en in zilveren vaatwerk opdischten. Het was voornamelijk de Amanita Caesarea (een hier niet voorkomende Agaricus) die als vast gerecht op de tafels der Romeinsche keizers (waarnaar zij haar naam ontving) verscheen. Het was de spijs der goden ,,Deorum cibus" en werd met hoogen prijs betaald.

Dank zij de vooruitgang der mycologie worden er nu meer soorten als voedsel gebruikt dan in die dagen en komen deze zelfs in verschillende landen onder toezicht van keurmeesters ter markt. En geen wonder de voedingswaarde is groot ; wanneer eiwit-gehalte als maatstaf hiervan wordt aangenomen, volgen zij op vleesch, staan zij