is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veel kapitaal is voor deze kweekerij geen vereisclite, kostbare kassen niet verwarming zijn niet noodig, kelders, verlaten steengroeven en verder alle plaatsen waar de temperatuur niet boven 2;> of 30 graden Celsius (7/ of 8b gr. Fahrenheit) en niet onder 10 gr. Celcius (50 gr. F.) komt, zijn voor dit doel geschikt. Verder mag het er niet vochtig, wel frisch en liefst donker zijn. Ook kan zulks buiten geschieden wanneer het weder zachter wordt.

Zij die zich hiermede bezig willen houden, moeten zich echter wapenen met een flinke portie geduld, daar niettegenstaande de meeste zorgen dikwijls mislukking volgt, waarvoor men geen bepaalde oorzaak kan ontdekken. De inlichtingen, die hier volgen, moet men dan ook alleen beschouwen als de hoofdpunten van de cultuur en zich niet vleien, dat door het stipt volgen, succes steeds verzekerd is.

De champignons die door velen voor de geheele plant worden gehouden, zijn alleen de sporendragers er van. De eigenlijke plant zit in den grond en bestaat uit heel fi ine, witte, door elkaar gestrengelde draden, waaraan men den naam mycelium heeft gegeven. Dit mycelium leeft van in ontbinding verkeerende organische stoffen.

In paardenmest, voornamelijk van luxepaarden die krachtig gevoed worden, zijn de bovengenoemde champignons het best te kweeken.

Deze mest kan niet onmiddellijk gebruikt worden, doch dient verschillende bewerkingen te ondergaan, die er een vochtige massa van maken, welke niet te nat maar ook niet te droog mag zijn, do specie moet korrelig wezen en mag niet naar ammoniak rieken.

Om hiertoe te geraker, zet men ze op heopeii van ongeveer een meter hoogte, deze worden verkregen doorliet telkens opstapelen van verscheidene lagen, welke herhaaldelijk aangetrapt moeten worden, daarna laat men ze acht dagen staan, vervolgens worden ze weder uit elkaar gehaald totdat een gelijke, vochtige massa verkregen is. Na ongeveer 2 a 3 weken werkt men deze nog eenige keeren om, waarna zij geschikt is voor gebruik. Men maakt er hoopen var als onderstaande figuur aangeeft, waarvan