is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogte en breedte gewoonlijk 60 cM. bedragen, terwijl de lengte afhangt van de plaatsruimte.

Deze bedden worden buiten in orde gemaakt en gereed zijnde in den kelder gebracht. Het bewerken der mest geschiedt met de hand, het stroo wordt er zorgvuldig uitgehaald. Eenige dagen daarna, wanneer de temperatuur van het bed, die aanvankelijk hooger was, is gedaald tot ongeveer 25 gr. Celsius (77 gr. Fahr.) kan men er het champignonbroed, dat bij de meeste zaadhandelaars verkrijgbaar is, inbrengen.

Wanneer de temperatuur niet wil dalen, kan men dit bespoedigen door er hier en daar een stok in te steken ten einde de gassen, die door de gisting ontstaan, gemakkelijk te kunnen laten ontsnappen.

Alvorens het broed in het bed te brengen, moet het eerst week zijn, men verkrijgt dit door het twee a drie dagen op een vochtige plaats te leggen. Wanneer het bed ergens geplaatst is, waar de temperatuur niet verandert, behoeft men het geplante broed niet te bedekken en wacht men tot het overal tusschen de mest is doorgegroeid ; wanneer dit niet het geval is, moet men het dekken met een dikke laag droge met stroo gemengde mest.

Dit broed wordt ter grootte van okkernoten 3 a 4 cM. diep in gestoken en daarna het bed flink aangedrukt. De afstand tusschen deze brokken moet ongeveer 30 cM. zijn, op bedden van 60 cM. hoogte legt men ze gewoonlijk op twee rijen, in 't verband, zooals de tuinlieden dat noemen. Acht a tien dagen na het planten van het broed, moet men eens nazien, hoever dit zich ontwikkeld heeft en zoo er geen begin van ontwikkeling is, doet men het best het onmiddellijk door ander te vervangen.

De streepjes wijzen de plaatsen aan waar de zaaibrokken moeten ingestoken worden.