is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kend maar eene nadere kennismaking om den aangenamen smaak en flinke afmeting volkomen waard. Ook de grootste onzer inlandsche paddenstoelen, die van het eesU Lepiota zijn aan te bevelen, vooral wanneer de hoed zich

nog niet ontplooid heeft. . (

De in onze bosschen op dorre bladeren groeiende Cantharellus cibarius, een als eierdoor gekleurde zwam, is dooi velen geacht, terwijl de in weilanden voorkomende, he 'senkringen vormende Marasnnus oreades als kruiderij bij

vele gerechten op zijn plaats is

Alvorens de zwammen toebereid worden, moeten zi van aarde ontdaan worden en vervolgens de opperhuKl van den hoed gepeld. Daar bij verschillende soorten de stelen meestal taai zijn en de buisjes der Boletu®s0^ oneetbaar zijn, worden deze weggeworpen. De top van den hoed wordt' dikwijls hard zijnde, afgesneden en zachte

stelen worden afgeschrapt. . . .

Velen dompelen de zwammen in water met een weinige aziin om het zwart worden te voorkomen, wat tengevolge van de aanraking met het mes zou kunnen gebeuren. 1< ijnproevers doen dit niet, daar veel van den geur hierdoor vedorengaa.

Morielies worden herhaaldelijk gewasschen om het vele zand uit de talrijke openingen te verdwijnen : een jemig zout in het water helpt het kleverige wegnemen, waaidooi

het zand beter loslaat.

Zooals men weet bevatten zwammen zeer veel en it n is het zaak het kooken niet lang door te zetten daar het eiwit dan moeilijker verteerbaar wordt. Om de veteerbaarheid te bevorderen, is het raadzaam een ^nnig u koolzure soda mede te kooken ; voor een liter zwammen

is een half eierlepeltje voldoende.

Daar de meesten gaarne hun maaltijd beginnen met een of andere soep, zoo willen wij ook hier als nummer een van het menu noemen :

ZWAM MEN,SOK F'.

De schoongemaakte zwammen worden fijn gejokt ; niet kokend water, zout en boter opgezet en een half uur