is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet bekende overblijfsel van den grooten populier in den voormaligen Koekamp, thans liet Frederikspark.

2. V. volvacea (Bull.) afgeleid van volva of beurs.

Svn.: V. virgata-Gillet.

De hoed is eerst klokvormig, dan uitgespreid, grijs-aschkleurig, in het midden bruinachtig, met aangedrukte, donkere vezels, 7 a 14 cM. breed.

üe steel is rolrond, gevuld, witachtig, onderaan iets gezwollen, 8 a 14 cM. lang. De volva is wijd, wit of grijsachtig.

De plaatjes zijn eerst wit, dan rozerood.

Van .iuli tot September is zij te vinden op mesthoopen, in bosschen, meestal in troepen, niet zeldzaam en zeer giftig.

3. V. Taylori (Berkl.) genaamd naar den Heer 1 aylor.

De hoed is vrij vleezig, bol, dan uitgespreid, stomp,

loodkleurig grijs, gestreept, 5 a 6 cM. en meer breed.

De steel is gevuld, gelijk, onbehaard, wit. De volva is gelobd en van buiten bruin of zwartachtig.

De plaatjes zijn vrij, bol, vleeschkleurig.

Gedurende den zomer op grasvelden en grazige plekken te vinden, doch zeldzaam voorkomend en in 1887 door Mej. Destrée nabij den Haag het eerst gevonden.

4. V. speciosa (Fr.) afgeleid van speciosus of sierlijk.

De hoed is vleezig, zacht, kleverig, klokvormig dan uitgespreid, stomp, bultig, witachtig, grijs op den top, 7 a 10 cM. breed.

De steel is gevuld, onbehaard, witachtig bovenaan, roodachtig aan den voet waar hij ook een weinig gezwollen en harig is, de lengte bedraagt soms 20, de dikte 3 cM. De volva is wit, harig, slap en in verschillende ongelijke

slippen verdeeld.

De plaatjes zijn talrijk, vleeschkleurig, bol, en vrij.

De smaak van het witte vleesch is waterig en walglijk.

Deze zwam is van Juli af algemeen in tuinen, weilanden, op vuilnishoopen en overalwaar den bodem goed bemest is te vinden. Zij is zeer giftig.