is toegevoegd aan uw favorieten.

De paddenstoelen van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leucosporeeën of Witsporigen.

i Zwammen die door verrotting vergaan. Vleezige ' tot vliezige vruchtlichamen 2

I Zwammen die niet verrotten. Lederachtige of

taaivleezige vruchtlichamen 14

f Van volva en meestal op den hoed van schilfers 0 ) voorzien die niet tot de opperhuid behooren Amanita. i Zonder volva en naakten hoed of bedekt met schil' fers die wel tot den opperhuid behooren 3

( Met steel op zijde of ontbrekend Pleurotus.

' i Met steel onder het midden 4

i Steel van een vliezigen ring voorzien 5

i Steel zonder ring 6

Plaatjes vr;j, steel gemakkelijk van den hoed te I scheiden: ring veelal los aan den steel Lepiota.

° j Plaatjes aangegroeid of afloopend; steel inoeieljjk

van den hoed te scheiden Armillaria.

i Soorten waarvan de plaatjes scherp op de snede zijn 7

i Soorten waarvan de plaatjes stomp op de snede zijn 13

, Saprijke plaatjes] (een melkachtig vocht bevattend) Lactarius. ' i Drooge plaatjes 8

, Kraakbeenachtigen steel 9

® t Geen kraakbeenachtigen steel 10

[ Afloopende plaatjes, hoed gewoonlijk genaveld Omphalia.

V Vrije plaatjes: de hoedrand aanvankelijk omgerold Coilybia. <( 1 Aangegroeide, zeldzamer vrije plaatjes: hoedrand \ aanvankelijk recht en tegen den steel aangeI drukt, klok of helmvormig, gewoonlijk met ge\ streepten rand Mycena.

i Bochtige of bij den steel uitgerande plaatjes Tricholoma. ! Anders gevormde plaatjes 11

Plaatjes gelijk of b\jna. dikwijls vertakt of door

11 ' plooien verbonden, droog, broos, hard Russula.

' Plaatjes altijd ongelijk, sporen glad 12

Plaatjes gewoonlijk dik, wasachtig, sappig, uiteen

12 1 staand, veelal geaderd bij den steel Hygrophorus. ' Soorten zonder deze kenmerken Clytocybe.

! Vertakte plaatjes, met stompen zoom, afloopend Cantharellus. ) Ongelijke, vleezige, dikke plaatjes met stompen j zoom, niet vertakt. Soorten die op andere zwam' men parasiteeren Nyctalis.

Steel in het midden, plaatjes uiteen, met gaven l zoom, vruchtlichaam niet in den steel overig gaand, soorten welke op den grond tusschen

I bladeren en soms op hout leven Marasmius.

' Steel excentrisch of op zijde 15