is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/.fóo 'tr •!' -}* 'Sc 'ai' '1° '9* Ve '~>u '7* 'f° ' '9° '?t '*« '4S" '7» '7* '<f<5 '£*"

<V <? 7V 79 ,?« *1 9V 11 i,H 6* 7v r* «>V «T* 9V fl &U iC> ^ 7" /" ** \ I I i 1 :r»

IfC " IMo

3Vj ■ . ^

JU " y' ^ it»

'2* ^ :•«

2f* /' * N» -—✓ vV 'fc

€*o '' %%-v 'V 7*

ifo , ^ iï»

■ i i L_l ■ l—l— ""

1*0 ! 1 1—J L—"■ ~

.. , «ea.r Pand *J°°r"

N oor a . & ra b * r r <- a

Getrokken lijn: = aantal wettige levendgeboren kinderen per ïooo gehuwde vrouwen beneden 50 jaar (gemiddeld per jaar).

Stippellijn; = aantal kinderen overleden beneden het jaar per duizend, wettig levendgeborenen (gemiddeld per jaar).

Voor gegevens der constructie: Zie tabel blz. 32 en blz. 79 bij Jonkers.