is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Uitoefenen van een beroep door de gehuwde vrouw kan ook al geen overwegenden invloed hebben1):

... . , , lieroepuitoefende

Provincie: o. ge uw te „ehuwde vrouwen. Yolgn".

vrouwen. ° —

Aantal "l,„

Friesland 7'593 62I5 3

Groningen 56055 58l° '°3 s

Drente 255S1 3171 12.5 10

Overijsel 59127 575' 97 6

Noord-Holland 174339 l678° 96 5

Gelderland. 993'9 6976 7° '

Liraburg 45626 5301 "6 9

Zeeland 4°43° 6811 168 11

Utrecht 442°2 3^38 82 2

Zuid-Holland 198364 18638 94 4

Noord-Brabant 9329^ 95^9 102 7

Terwijl de provinciën geplaatst zijn in rangorde van 't pro-mille getal der sterfte van kinderen beneden het jaar, plaatste ik achter 't procentgetal der gehuwde beroep-uitoefenende vrouwen de rangnummers, waarin dit in de verschillende provincies voorkomt, 't Is duidelijk, dat er geen spoor van verband is.

Alles bijeengenomen, kunnen we dus veilig zeggen: we weten sommige oorzaken der groote kindersterfte met cijfers te meten, maar hoe 't complex van oorzaken werkt, weten we nog niet voldoende.

* *

*

Ofschoon Jonkers nog eenige hoogst belangwekkende tabellen geeft over de sterfte op verschillende leeftijden, wil ik dit hoofdstuk niet zoo uitvoerig nagaan als de vorige. Enkele citaten mogen volstaan 2):

«Uit deze overzichten blijkt, dat na het 1 u- levensjaar de sterfte op den leeftijd van I—4 en van 5 — 19 jaren in den loop der tijden belangrijk en vrij regelmatig is afgenomen en wel in alle provinciën nonder uitzondering....

Over de algemeene sterfte kan ik kort zijn. Ik wil er

1) Rombouts, bl. 71.

-) T. a. p. bl. 86.