is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, waar X. M. ingang vindt. Daaraan bestaat allerminst behoefte: de zeden zijn los genoeg. Is er wel eigenlijk sprake van normale geslachtsdrift in 't moderne leven? Heeft ons geslacht zijn verbeelding door schrifturen, obscene afbeeldingen en tooneelvoorstellingen niet abnormaal vervuild?

Wanneer wc het lapmiddel van 't N. M. toelaten, glijden we af, wc weten zelf niet waarheen, 't Is het ongeluk van alle lapmiddelen.

Laat ik nog eens Prof. Treub citeercn '):

«Onzedelijk is het dus, zwangerschap te weeg te brengen, terwijl men b.v. weet, dat de vrouw lijdende is aan een hartgebrek dat, blijkens de ervaring in vorige zwangerschappen opgedaan, haar leven in gevaar brengt, wanneer de zwangerschap voortduurt.

Onzedelijk is het èn tegenover de vrouw zelf èn tegenover hare kinderen, die in haar zoo mogelijk een goede, gezonde moeder moeten hebben, de zwangerschappen zoo snel op elkaar te laten volgen, dat daardoor de zwangerschap op zich zelf eene de gezondheid ondermijnende ziekte wordt.

Onzedelijk is dit ook tegenover het te verwachten kind, dat niet met behoorlijk weerstandsvermogen, met behoorlijke levenskracht zal ter wereld komen.

Onzedelijk is het, wanneer lijders aan erfelijke ziekten, als tering, erfelijke krankzinnigheid, vallende ziekte, ongenezen syphilis, kinderen verwekken, van welke zij vooruit kunnen weten, dat zij hen doemen tot een troosteloos leven vol ellende. Of hebben de kinderen gevraagd ter wereld te komen, beladen met den vloek van de ziekte hunner ouders, en wordt daardoor de onzedelijkheid verminderd? Immers neen.

Onzedelijk is het eindelijk, kinderen te verwekken, wanneer men weet, dat men hen nóch behoorlijk zal kunnen voeden, noch opvoeden, dat men dus een groot deel van hen slechts doet geboren worden om hen na een kort, miserabel leven weer te zien sterven, of wanneer men hen niet kan doen opgroeien tot behoorlijke, geschikte, voor zich zelf en anderen nuttige en bruikbare leden der maatschappij".

') T. a. p. bl. 80.