is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geneesmiddel moet worden afgeleverd, dit duidt de arts op het recept aan door D (Da = geef, Detur = het worde gegeven). Het voorwerp, waarin het geneesmiddel moet worden afgeleverd moet voorzien worden van de gebruiksaanwijzing, wat op het recept aangeduid wordt door S (Signa = teeken, Signetur = het worde geteekend); meestal zullen twee of meer geneesmiddelen voorgeschreven worden, die gemengd moeten worden; dit mengen duidt men dan aan door M (misce = meng, misceatur = het worde gemengd). Ten slotte wordt het voorschrift nog voorzien van den naam van den zieke, den naam van den arts en den datum.

Een volledig recept zal er dus ongeveer als volgt uitzien:

Groningen 20 Sept. 1904.

JJ. Acidi muriatici diluti 2 Sirupi rhoeados 20 Aquae communis 300 M. D. S. alle 2 uur een lepel voor ....

Dr. X.

Aan een dergelijk volledig recept onderscheidt men de vier volgende onderdeelen:

10. de Inscriptio, bevattende plaatsnaam en datum en de afkorting van Recipe (R, Rp, Ree, Rep) of inplaats daarvan Da (D) of Exhibe (Exh) = geef; of plaatsnaam en datum onder of boven aan het recept worden geschreven is natuurlijk onverschillig.

20. de Ordinatio of Praescriptio, bevattende de namen der geneesmiddelen en hunne hoeveelheden, soms ook de wijze van gereedmaken en de wijze van afleveren.

30. de Signatura wijst aan, hoe het middel moet worden gebruikt en aan wien het moet worden afgeleverd. In plaats van den naam worden soms enkele letters of cijfers opgegeven.

4«. de Subscriptio bestaat uit de onderteekening van den arts. Gebruikt deze bij het voorschrijven niet receptenpapier, dat bedrukt is met zijn naam en woonplaats, dan moet hij beide voluit op het recept vermelden, anders kan hij volstaan met zijne paraphe.

De opgave van den naam der plaats, waar het recept is voorgeschreven, is van belang, omdat de mogelijkheid bestaat, dat die plaats niet ligt in Nederland. Dan toch moeten de geneesmiddelen, wat hunne sterkte betreft, voldoen aan de eischen der Pharmacopee