is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spiritus 60

Spiritus dilutus 55

Sulfas aethylicus acidus cum Spiritu 40

Tinctura Aconiti 55

Tinctura Belladonnae 55

Tinctura Benzoes 60

Tinctura Cantharidum 55

Tinctura Digitalis 55

Tinctura Hyoscyaini 55

Tinctura Ipecacuanhae 55

Tinctura Opii 55

Tinctura Opii benzoïca 55

Tinctura Opii crocata 50

Tinctura Strophanti 55

Tinctura Strychni 55

Tinctura Valerianae 55

Vinuni Ipecacuanhae 35

Vinum stibiatum 35

DOSIS.

Onder dosis of gift verstaan wij de hoeveelheid, die van een geneesmiddel wordt gebruikt. De dosis, waarin een geneesmiddel onder gewone omstandigheden wordt gebruikt, noemt men de gemiddelde of medicinale dosis (Dosis media, Dosis medici na! is). Wordt deze hoeveelheid overschreden, met name bij vergiften, dan heeft men kans op eene veigiftige werking. Men spreekt van dosis toxica, wanneer men vergiftigingsverschijnselen waarneemt zonder doodelijk uiteinde, en van dosis letalis, wanneer de hoeveelheid vergift zóó groot is, dat zij gewoonlijk den dood tengevolge heeft. Uit het aangevoerde blijkt, dat de werking, die een geneesmiddel op het organisme uitoefent in hooge mate afhankelijk is van de dosis. Waar het, bij het gebruik van vergiften, voor de hand ligt, dat eene groote dosis aanleiding tot vergiftiging kan geven, daar ligt het evenzeer voor de hand, dat men heeft getracht vergiftigingen zooveel mogelijk te voorkomen, zonder dat de geneeskundige in zijne vrijheid van voorschrijven belemmerd wordt.

Met dit doel zijn ook in de tegenwoordige Pharmacopee zoogenaamde Maximale doses van eenige sterk werkende geneesmiddelen schröder, Receptuur. 3e druk. 4