is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder voorafgaande maceratie, c. een maceratie van 12 uur; a. en b. werden na volkomen bekoeling gecoleerd. Hij vond in: a. Condurangine 0,068 °/o, droogrest 1,41 o/0) b- " 0.088 o/n, „ 1,48 0/0( c- " 0,088 o/c, „ 1,29 0/(>

Hieruit volgt, dat een gewoon decoct van cortex Condurango de meeste vaste bestanddeelen bevat. Een voorschrift van zulk een decoct, dat eerst na geheele bekoeling mag worden gecoleerd, zal dus luiden:

•K. Corticis Condurango 25 Aquae destillatae q. s. coque per horam dimidiam Post refrigerationem per horas tres cola,

(Sepor.e per horas tres ut refrigeret et cola)

Colaturae 250 adde.

Sirupi aurantiorum 30 M. D. S. 3 d. d. c.

Van de combinaties van infusa niet decocta bespreken wij eerst het veroudeide infuso-decoctum; dit moet worden bereid uit één simplex, dat, zooals cortex Cascarillae, naast vluchtige bestanddeelen (hier aetherische olie) nog andere (hier hars en een bitterstof) bevat. Door het infundeeren lost de aetherische olie op, door het koken hars en bitterstof. Een voorbeeld van een dergelijk - oud - voorschrift is het volgende:

•R. Pulveris corticis Cascarillae ,J I (3 Infunde Aquae bullientis g V per quadrantem horae vase clauso.

Cola. Residuum coque cum Aquae depuratae sufficiente quantitate ad remanentiam g V Liquores colatos misce et adde:

Tincturae Cascarillae g I (3.

Mucilaginis Gummi arabici g I M. D. S. o. b. h. vasculum.

Korter zou men dit recept aldus kunnen formuleeren:

•K. Pulveris corticis Cascarillae ,J I |3 fac infuso-decoctum 5 X etc.