is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.K. Corticis Chinae 25 Foliorum Digitalis 2 fac decocto-infusum 250 adde

Sirupi corticum Aurantioruin 30 M. D. S. 5 d. d. c.

Meestal moet men bij decocta of infusa nog andere stoffen voegen, stropen, tincturen, spiritus enz., of zouten, die in de vloeistof moeten worden opgelost. Deze additie geschiedt naar de regels, die wij nader bij de mixturen en oplossingen zullen bespreken. Hier zij reeds opgemerkt, dat men deze stoffen nooit mag voegen bij ongecoleerde aftreksels, daar er anders van de toegevoegde stof zooveel in de uitgetrokken species zal achterblijven als is opgelost in de hoeveelheid vocht, die in de faeces terugblijft.

Welke soort aftreksel men van een simplex moet bereiden is voor een deel afhankelijk van de bestanddeelen, die het bevat en voor een ander deel van de bestanddeelen, die men in oplossing wil hebben. Toch heeft de receptarius dit soms te beslissen, o. a. wanneer op het recept staat: fiat lege artis colatura, in plaats van fiat decoctum of fiat infusum.

Als algemeene regel geldt dan:

Van folia, herbae, flores, fructus en semina bereidt men infusa, behalve van: folia Uvae ursi, folia Juglandis, Carrageen, Lichen islandicus, fructus Colocynthidis, fructus Hordei decorticati, fructus Oryzae decorticati, fructus Myrtilli, fructus Papaveris, pulpa Tamarindorum cruda, flores Koso, semen Lini.

Van cortices, ligna en radices bereidt men decocta, behalve van: cortex Cascarillae, - Cinnamomi, - Citri, - Aurantiorum, radicis Ipecacuanhae, radix Althaeae, — Angelicae, — Artemisiae, Belladonnae, — Bryoniae, - Gentianae, - Liquiritiae, Rhei, - Senegae, - Serpentariae, - Valerianae, rhizoma Calami.

De volgende simplicia worden zoowel voor decocta als voor infusa gebruikti): cortex Cascarillae, folia Trifolii fibrini, herba Cardui benedicti, herba Centaurii, herba Lobeliae, radix Helenii, radix Senegae, summitates Absinthii.

1) Verlaan, De Geneesmiddelen der Nederlandsche Pharmacopee, Ed. III, pag. 449.