is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vinum Colchici en Vinum Ipecacuanhae worden bereid door 10 deelen der simplicia gedurende 5 dagen te macereeren met een mengsel van 10 deelen verdunden Spiritus en 90 deelen Malagawijn.

Vinum Opii aromaticum werd bereid door 4 deelen Saffraan, 1 deel Kaneel en 1 deel Kruidnagelen 4 dagen te macereeren met 90 deelen wijn en 10 deelen spiritus dilutus, dan te coleeren en uittepersen en 95 deelen van de verkregen vloeistof gedurende 7 dagen te macereeren met 10 deelen Opiumpoeder, te coleeren, uit te persen en te filtreeren. Aan den eisch, dat deze wijn 0.9 — 1 Morphine moest bevatten kon, omdat de tannine van den wijn en van den kaneel de alcaloïden gedeeltelijk ontleedt, niet worden voldaan. Uitgaande van een Opiumpoeder dat nauwkeurig 10"/0 Morphine bevatte, werd door ons in den wijn niet meer dan 0.850/0 gevonden.

Volgens een afwijkend voorschrift worden bereid:

Vinum Chinae, waarvoor men 20 deelen poeder van Kinabast gedurende 24 uur macereert met eene voldoende hoeveelheid (12—15 deelen) van een mengsel van 1 deel verdunden spiritus, 4 deelen wijn en 3 deelen water; dit mengsel wordt in den percolator gebracht en dan gepercoleerd met eene voldoende hoeveelheid van hetzelfde mengsel tot verkregen zijn S00 deelen; hierin wordt door schudden opgelost 200 deelen suiker en het mengsel, na 24 uur rust op een koele plaats, gefiltreerd.

Na de filtratie zal deze wijn meestal nog een bezinksel afzetten, men voorkomt dit het beste door hem op een niet koele plaats te bewaren. Volgens het voorschrift der vorige l'harmacopee deplaceerde men het Kinapoeder eerst met spiritus, dan met wijn, loste in de verzamelde vloeistof suiker op en deplaceerde dan verder niet water. Het nadeel van deze bereidingswijze was, dat men, door eerst wijn en daarna water te voegen bij het spiritueuze aftreksel een sterke troebeling verkreeg, en dat de wijn na herhaalde filtratie nog telkens een bezinksel afzette, zoodat men eigenlijk was genoodzaakt vlak voor de aflevering te filtreeren. Hier zij nog vermeld, dat van verschillende zijden is voorgesteld niet uit te gaan van Kinapoeder en dit uit te trekken, maar in plaats daarvan te nemen Extractum Chinae liquidum, dat behalve de aromatische, alle werkzame bestanddeelen van Cortex Chinae moet bevatten of van Tinctura Chinae, die men mengde met wijn en water. In de verkregen vloeistof werd dan suiker opgelost of daaraan sirupus simplex toegevoegd. De voorschriften voor deze praeparaten zouden dan worden:

schröder , Receptuur. 3e druk. o