is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door en zet eenigen tijd in rust, dan mag, nadat de lagen volkomen gescheiden zijn, het volume der olie niet verminderd zijn.

Ten einde vervalsching met vette oliën (v.n. Oleum Ricini, die ook in alcohol oplosbaar is) aan te toonen brengt men een druppel olie op ongelijmd papier (dun filtreerpapier), dan moet de olie allengs verdampen, zonder een doorschijnende vlek achter te laten. Bij enkele oliën blijft, ook wanneer zij zuiver zijn, een zichtbaren kring op het papier achter, die echter niet doorschijnend is.

Aetherische oliën worden om verharsing te voorkomen in kleine, zooveel mogelijk geheel gevulde flesschen bewaard, op een koele plaats en van het licht afgesloten.

AQUAE AROMATICAE.

AROMATISCHE WATEREN.

Gewoonlijk door destillatie bereide oplossingen van aetherische oliën in water.

Waar de tweede uitgave der Pharmacopee de bereiding dezer wateren door destillatie uitdrukkelijk voorschreef, heeft de derde uitgave die bereidingswijze geheel verlaten (behalve bij Aqua Cinnamoini) en vervangen door eene andere, waarbij de aetherische olie, opgelost in spiritus, eenigen tijd met water moest worden, geschud. Deze methode, die uitmunt door groote eenvoudigheid, zou zeker de voorkeur verdienen, indien de daarbij verkregen producten in reuk en smaak overeenkwamen met de door destillatie verkregene; dit is echter geenszins het geval; bovendien was het soms hooge spiritusgehalte van deze wateren (o. a. bij Aqua Foeniculi 1.8 o/0 Spiritus fortior) een bezwaar voor het gebruik bij kinderen. De extempore bereide wateren, ook bekend als Aqua extemporaneae, staan in reuk en smaak verre achter bij de uit de simplicia gedestilleerde, ook dan nog, wanneer men, zooals somwijlen gebeurt met het doel om het aroma te versterken, de mengsels destilleert. Het lag dus voor de hand, dat in de nieuwe uitgave der Pharmacopee, na de opgedane ervaring met de aromatische wateren, bereid uit de oliën, de bereiding door destillatie van de simplicia met water, weer zou worden voorgeschreven. Alleen Aqua Rosarum maakt hierop eene uitzondering.