is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Ca + CaCO ! + Al..» (SO<)3 = 3 Ca Sü4 + CO.,.

+ A12 (C2H302)2 (OH),>.

Nadat de ontwikkeling van kooldioxyde heeft opgehouden giet men het mengsel in een flesch, sluit deze en laat minstens 24 uur Maan, ten einde het calciumsulfaat gelegenheid te geven zich af te zetten, dan coleert men, perst uit en filtreert na bezinking. Heldere kleurlooze vloeistof, die bij het bewaren soms troebel wordt door atscheiding van calciumsulfaat, dat men dan op nieuw moet affiltreeren. Als idem.teitsreactie op het boven bedoeld basisch alumininiumacetaat vermeldt de Pharmacopee, dat 10 cM» der oplossing na toevoeging van 200 mGr. Kaliumsulfaat op een waterbad verwarmd tot een gele, moet stollen, en na bekoeling weder moet overgaan in eene heldere vloeistof. Met Natriumchloride en met Natriumacetaat ziet men hetzelfde verschijnsel.

Solutio Acetatis aluminici Burowi, gewoonlijk Liquor Burow. genoemd, bereidt men op de volgende wijze: 22 deelen Kaliumaluminiumsulfaat (aluin) lost men op in wat warm water verdunt met koud water tot 522 deelen; wanneer deze vloeistof e'd ls- voeS» men hierbij een mengsel van 100 deelen oplossing van basisch Loodacetaat en 378 deelen water, hierbij zal een zwaar neerslag worden gevormd van Loodsulfaat en basisch Aluminiumacetaat zal in oplossing blijven.

Het loodsulfaat moet (volgens de Pharmacopee) mede afgeleverd worden. Daar dit door omschudden van de voorraadsflesch moeielijk dooi de vloeistof te verdeelen zou zijn, moet de Liquor Burowi telkens versch bereid worden.

Sommige artsen verlangen een helderen Liquor Burowi, dus zonder het neerslag van Loodsulfaat. Op grond van onze ervaring kunnen wij daarvoor de volgende bereidingswijze aanbevelen: 22 deelen kaliumaluminiumsulfaat lost men op in 100 deelen kokend water en

VO? uJ,deiJOPIOSSing 150 deelc" k0ud water<" z°odra de vloeistof geheel bekoeld is, voegt men 100 deelen oplossing van basisch Loodacetaat toe en daarna water van de gewone temperatuur tot 1000 deelen. Iaat men dit mengsel korten tijd staan, dan kan men de ie ere \ loeistot van het bezinksel afgieten en behoeft men alleen liet laatste gedeelte te filtreeren.

Wanneer de aluinoplossing nog warm is, zal, wanneer daarbij de

•oplossing van het loodzout wordt gevoegd, een geleiachtige troebehng ontstaan. -

SCHRÖDER , Receptuur. 3e druk. !