is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelost in alcohol, aether, olie enz. Waar we echter onder Solutio zonder meer eene waterige oplossing verstaan, daar is het noodig dat de arts, wanneer hij een ander oplosmiddel bedoelt, dit op het recept aangeeft, bijv.:

• H. Solutionis Cainphorae aethereae 1:10

of: Solutionis Camphorae in aethere 1 : 10.

De bereiding dezer oplossingen komt overeen met die der oplossingen in water.

In de Pharmacopee komen nu de volgende spiritueuze oplossingen voor:

Solutio Ammoniae spirituosa anisata, Spiritus (I.iquor) Ammoniae anisatus, eene oplossing van 4 deelen Oleum Anisi in 76 deelen Spiritus, waaraan 20 deelen Ammonia worden toegevoegd. De vloeistof is eerst kleurloos, maar wordt later lichtgeel. Indien s winters de olie moeielijk helder in den spiritus oplost, is het voldoende het mengsel tot '20° te verwarmen om een heldere oplossing te verkrijgen.

Wordt ammoniakale Anijsspiritus met water vermengd, dan ontstaat een troebel vocht, waaruit zich vooral 's winters gemakkelijk kristallen van Anethol afscheiden, die aan de oppervlakte van het mengsel drijven. Wanneer in mixturen Spiritus ammoniae anisatus tegelijk met stropen wordt voorgeschreven, weegt men hem op den stroop en schudt om, de afgescheiden anijsolie wordt dan gemakkelijk onder de stroop verdeeld. Komt geen stroop in de mixtuur voor, dan voegt men deze Solutie bij het (koude) waterige vocht. De ammonia, die Spiritus Ammoniae anisatus bevat, praecipiteert uit de meeste alcaloidzouten het vrije alcaloïde, dat meestal onoplosbaar is in water, maar in Spiritus goed opgelost blijft.

Daar Codeine in waterige ammoniakoplossingen even goed oplost als in water, zal uit eene waterige oplossing van Hydrochloras Codeini door Ammonia of door Spiritus ammoniae anisatus geen Codeine worden afgescheiden, terwijl het vrije alcaloïde Codeine in Spiritus Ammoniae anisatus sneller oplost dan in water.

Solutio Camphorae spirituosa, Spiritus camphoratus, eene oplossing van 10 deelen Kamfer in 90 deelen verdunden spiritus. Het snelst bereid men de oplossing door eerst de Kamfer op te lossen in spiritus van 90 % of 95 °/0 en daarna de berekende hoeveelheid