is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monicus (Spiritus Minderen), Phosphas natricus, wordt Salicylzuur gemakkelijk opgelost onder vorming van Salicylaten. Om deze oplossingen te bereiden, voegt men bij het Salicylzuur druppelsgewijze zóó lang eene geconcentreerde oplossing van het voorgeschreven zout (van Solutio Acetatis ammonici neemt men de oplossing van de Pharmacopee), tot eene heldere vloeistof is verkregen, en verdunt deze daarna met water.

Pepsinum lost in water niet geheel op, wel in met zoutzuur zuurgemaakt water. Door toevoeging van meer dan 15o/0 alcohol, door alkalische vloeistoffen en door verwarming boven 50° wordt dit ferment onwerkzaam.

Hypochloris calcicus, een mengsel van Ca(C10)j, CaCl, en Ca(OH)2 is slechts gedeeltelijk in water oplosbaar. Men bereidt de oplossing (Solutio Hypochloritis calcici Pharm. Neerl. Ed. II) door 1 deel Calciumhypochloriet te mengen met ongeveer 5 deelen water, te laten bezinken, zoo helder mogelijk af ,te gieten en te filtreeren. Deze bewerking herhaalt men telkens met eene nieuwe hoeveelheid water, totdat 20 deelen zijn verbruikt. Om de Solutio hypochloritis natrici (Ed. II) te verkrijgen, voegt men aan de aldus verkregen vloeistof zooveel Natriumcarbonaat toe als noodig is om alle kalk als Calciumcarbonaat neer te slaan en filtreert men.

Antipyrinum is in 1.2 deelen water van de gewone temperatuur oplosbaar. De oplossing wordt door toevoeging van kaliumnitriet en van zwavelzuur (ook door zuurreageerenden Spiritus Nitri dulcis en door Aniylnitriet) aanvankelijk troebel en na eenige minuten ondoorschijnend groen gekleurd, onder vorming eener vergiftige verbinding.

Oplossingen van Antipyrine geven neerslagen met broomwater, phenol, tannine, joodtinctuur, sublimaatoplossing.

De oplossing van Antipyrine wordt gekleurd o. a. door de volgende stoffen:

door Ammoniakaluin donkergeel.

n Cyanwaterstofzuur, Aqua laurocerasi, geel.

" Ferrichloride bloedrood.

» lerrosulfaat geelbruin.