is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaliumjodide, zal hierdoor het Jodium weder worden opgelost (zie pag. 161).

Wordt Solutio Ammoniae spirituosa anisata met water verdund, dan zal de Anijsolie 's zomers als een witte troeheling, 's winters als glinsterende kristallen worden afgescheiden. Ten einde de afgescheiden olie zoo fijn mogelijk verdeeld te hebben, voegt men de Solutio Ammoniae spirituosa anisata zoo mogelijk bij stroop, Glycerine, mucilago Gummi arabici of eene andere lijvige vloeistof, schudt tot het mengsel homogeen langs de wanden van de flesch loopt en verdunt daarna met water of de waterige vloeistof.

Komt een dergelijke lijvige vloeistof niet in de mixtuur voor, dan voegt men den ammoniakalen Anijsspiritus het laatst toe en schudt niet langer dan noodig is om het mengsel homogeen te maken.

Ook bij harshoudende tincturen volgt men dezelfde regels als bij Solutio Ammoniae spirituosa anisata is aangegeven; men weegt ze dus op den stroop enz. en schudt om, of voegt ze het laatst toe om klonteren van de afgescheiden hars te voorkomen; dergelijke tincturen zijn o. a.: Tinctura Asae foetidae, Benzoës, Cannabis indicae, Castorei, - Colocynthidis, Chinae, Chinae composita, Guajaci, Jalapae, Myrrhae, - Succini.

Water vormt geen homogene mengsels met Aether, Chloroform, Bromoform, Balsems, vette en aetherische oliën, Kreosoot, Guajacol, Zwavelkoolstof. Enkele dezer vloeistoffen (o. a. Aether en Chloroform) kunnen echter in zulk een kleine hoeveelheid zijn toegevoegd, dat ze in het water oplossen.

Lo istofbevaltende plantenaftreksels geven dikwijls neerslagen met metaalzouten, zooals in de voorschriften:

• H. Infusi foliorum Salviae 12 250 Sulfatis kalico-aluminici 3 Meilis rosati 20 M.D.S. Collutorium.

.H. Decocti corticis Chinae 250

Tincturae Nervinae Bestucheffi 10

„ Valerianae 15 Bronreti natrici 10 M.D.S. a.3.u. 1.1.