is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreven, dan rekent men, dat liet zuurgehalte van 100 Gram dezer praeparaten overeenkomt met 90 Gram Acidum aceticum dilutuni i).

Zooals wij reeds opmerkten moet bij het bereiden eener saturatie gezorgd worden, dat zooveel mogelijk Kooldioxyde in de vloeistof blijft opgelost. Gewoonlijk bereikt men dit door het znur en het Carbonaat ieder afzonderlijk opgelost in eene zoo ruim mogelijke hoeveelheid water voorzichtig bij elkaar te voegen en de flesch te sluiten wanneer de overmaat van Kooldioxyde is ontweken.

De flesch, waarin eene saturatie wordt afgeleverd, moet sterke wanden bezitten en mag voor niet meer dan !lil0 gevuld zijn.

Voor eene saturatie, die alleen is een Koolzuurbevattende drank, zonder andere geneesmiddelen daarbij, is het voorschrift voor eene Potio Riveri der Ed. I\ of der Ed. III het meest aangewezen. In .vele gevallen worden, en naar wij meenen ten onrechte, bij eene saturatie onoplosbare stoffen als Phenacetine, of veel schuim veroorzakende stoffen als Mucilago gummi arabici, Rob Sambuci of decocta en infusa voorgeschreven, waardoor ongeveer alle Kooldioxyde moet ontwijken.

Wij zullen thans de bereiding der verschillende saturaties nagaan,

Het voorschrift van de Potio Riveri der Ed. IV is als volgt:

In een flesch lost men 5 deelen Citroenzuur op in 50 deelen water en weegt daarbij achtereenvolgens 5 deelen Citroenspiritus en 25 deelen Suikerstroop, dit mengsel giet men langzaam langs de wanden der flesch bij eene oplossing van 6 deelen Natriumhydrocarbonaat in 110 deelen water, zorg dragende, dat de vloeistof niet sterk schuimt en zooveel mogelijk Kooldioxyde in oplossing blijft.

Sneller, en naar onze meening even goed, zal men deze saturatie als volgt kunnen bereiden: weeg in de flesch den Citroenspiritus en de stroop, los in den mortier het Citroenzuur op in wat water, giet deze oplossing in de flesch en spoel den mortier met water na, los daarna het hydrocarbonaat in den mortier in het overige water op en giet deze oplossing langzaam bij de oplossing van het zuur in de flesch.

Het voorschrift van de Pharmacopee in grammen uitgedrukt geeft eene Potio Riveri van 200 gram.

De Ed. III volgde een ander voorschrift en eene andere bereidingswijze: men voegt bij 25 gram Sirupus simplex eene oplossing van

1) Door het watergehalte der gebruikte grondstoffen is het gehalte aan azijnzuur gewoonlijk iets lager, dan het theoretisch moest zijn.