is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Salebpoeder lost niet op in water, maar zwelt zeer sterk op tot oen dik slijm. Schudt men het poeder met koud water, dan zwelt et langzaam op, en maakt het water meer of minder slijmig, maar zoodra men ophoudt met schudden, zet 2ich op den bodem van de flesch een d.k slijm af, dat bij omschudden niet meer onder de bovenstaande waterige vloeistof is te verdeelen. Bij schudden met okend water zwelt het poeder snel en geheel op, en geeft het een slijm, waarin geen bezinksel ontstaat.

Combinaties van Mucilago Saleb met alcalisch reageerende stoffen als Borax, Carbonas kalicus, Oxydum magnesicum enz. vormen zoo dikke massas, dat men ze niet uit de flesch kan gieten - men dispenseere ze daarom, indien gebleken is, dat een dergelijke combinatie in de bedoeling van den medicus lag, in zalfpotten of wijdmondschflesschen.

Wordt bij een Mucilago Saleb tegelijk met Borax ook Glycerine voorgeschreven, dan zal het mengsel niet dik en taai worden, wanneer men de Borax, opgelost in de Glycerine en

zoo noodig m wat water, toevoegt, daar deze oplossing zuur reageert.

Schudt men Salebpoeder met zuurbevattende vloeistoffen, dan ontstaat een klonterige massa; voegt men het zuur in verdunden toestand ij te Saleb, dan blijft het slijm homogeen. Ook ontstaat een klonterig slijm, wanneer men looizuurbevattende stoffen bij Salebslijm voegt; door eene warme oplossing van de looizuurbevattende stof

•"J een warm Salebslijm te voegen verkrijgt men nog het beste resultaat.

In plaats van met water kan men Salebpoeder ook schudden met warme decocten, maar uit het voorgaande volgt, dat dit niet mag geschieden met decocten die zuur (Decoctum Fructuum Tamarindi) ot die looizuur (Decoctum Chinae, Ratanhiae) bevatten. In dergelijke gevallen bereidt men een decoct met de helft van de voorgeschreven hoeveelheid water en met de andere helft van het water bereidt men een Mucilago Saleb, welke vloeistoffen men - bij looizuurbevattende stoffen warm bij elkaar voegt.

Mucilago Seminum Cydoniae, Kweepittenslij 111, wordt bereid door één deel Kweepitten gedurende een half uur te schudden met 55-60 deelen water en dan te coleeren, waarbij de colatuur 50 deelen moet bedragen.

ren einde geen moeielijk te verwijderen stofdeeltjes in het gecoschroder, Receptuur. 3e druk.