is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mengsel van 50 deelen Acetum Scillae en 25 deelen Mei depuratum, die zoo noodig gecoleerd moet worden.

De samenstelling dezer praeparaten is onveranderd gebleven, alleen is de verwarming, die de Ed. III voorschreef, om de suiker in den honig op te lossen, vervallen. Bij de bijna bekoelde oplossing werd de Scilla-azijn gevoegd.

Het praeparaat dezer Pharmacopee is lichter van kleur dan dat der Ed. III, en moet evenals Acetum Scillae buiten den invloed van het licht bewaard worden.

Oxymel Colchici van het Supplement wordt ook doelmatiger bereid volgens de methode der Ed. IV dan volgens de methode in het Supplement aangegeven en die overeenkomt met die der Ed. III.

LINCTUS.

LIKSAP.

Een linctus is een tot inwendig gebruik dienende, zoetsmakende mixtuur, die de consistentie van stroop heeft.

Als constituentia dienen gewoonlijk stroop of gomslijm, soms eidooier of een olieëmulsie. Door de dikvloeibare consistentie daarvan blijven onoplosbare stoffen beter verdeeld. Echter zij men voorzichtig met het voorschrijven van onoplosbare vergiften in dezen vorm, daar de mogelijkheid, dat deze door omschudden niet nauwkeurig worden verdeeld, blijft bestaan.

In dezen vorm worden vooral onaangenaam smakende en onoplosbare medicamenten in de kinderpraxis toegediend.

De bereiding dezer medicamenten komt in hoofdzaak overeen met die der mixturen. Is het medicament oplosbaar in een der constituentia, dan lost men het daarin op, bijv.:

•ji- Hydratis Chlorali 2 Sirupi simplicis

Mucilaginis Gummi arabici a 30 m. f. linctus d. s. o. b. h. c. p.

Men lost het choralhydraat op in het water van de mucilago, vermengt dit met het gompoeder en verdunt met de stroop.