is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zalven zonder cenigc additie tc bereiden, en moet het medicament, wat het ook zij: poeder, extract, zout, vloeistof enz., steeds direct niet het zalfconstituens worden gemengd. Wanneer de arts wenscht, dat spiritus of olie wordt gebruikt, dan moet hij dit uitdrukkelijk voorschrijven. Voor stoffen, die men niet tot fijn poeder kan wrijven, zooals Resorcine, moet men een oplosmiddel toevoegen; de vraag of men water of spiritus zal nemen zij den arts ter beantwoording overgelaten.

Verder maakt Stern er opmerkzaam op, dat men alleen op deze wijze homogene bruine zalven met Jodium kan afleveren, terwijl, wanneer het Jodium vooraf in Spiritus is opgelost, de zalf steeds bruine strepen vertoont. Zalven waaraan Salicylzuur in spiritus opgelost is toegevoegd, zijn na het verdampen van den spiritus aan de oppervlakte met kleine kristallen bedekt.

We kunnen ons met deze opinie voor een groot deel vereenigen, echter niet in die gevallen waar het absoluut onmogelijk is, zonder toevoeging van eene of andere vloeistof een homogeen mengsel te verkrijgen. Zoo zal men bij het voorschrift:

Extracti Belladonnae Extracti Opii a 2 Vaselini flavi 30 m. f. unguentum.

een gestippeld, dus pharmaceutisch en therapeutisch onvoldoend mengsel verkrijgen, als men de methode van Stern volgt; lost men echter het Opium-extract op in zoo weinig mogelijk water, voegt men daarbij het Belladonna-extract en dan de Vaseline, dan verkrijgt men een zalf, die althans van een pharmaceutisch oogpunt aan alle eischen voldoet.

Ook wat betreft de zalven met lodium, verschillen wij in meening met Stern. Wanneer men lodium oplost in eene ruime hoeveelheid aether, en onder deze oplossing het vet roert tot een homogeen mengsel, dan heeft men, als de aetherreuk verdwenen is, eene zalf waarin het lodium fijner verdeeld is, dan wanneer dit alleen was fijngewreven en waarin zich, ook bij bewaren, geen bruine streepen vertoonen.

Op grond van een uitvoerig microscopisch en chemisch onderzoek van zalven achten wij de volgende bereidingswijze de beste.

A. Wanneer de vaste stoffen in water oplosbaar zijn (Nitras argenticus, Acetas plumbicus, Hydrochloras Cocaïni), zal men die soms