is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C E R A T A.

Onder cerata verstaat men mengsels, die, wat consistentie betreft, staan tusschen zalven en pleisters en waarvan de constituentia in den regel was, walschot en olie zijn. Een voorbeeld van een dergelijk praeparaat is o. a. de bekende lippenponiade, waarvan een der vele voorschriften luidt:

J{. Olei amygdalarum 60 Cerae flavae 35 Cetacei 5 liquefac in balneo aquae et adde.

Olei Citri 0.5 Olei Bergamottae 0.5 Carmini puri 1 fac. 1. a. tabulas pond 5. ds. Ceratum labiale.

Gewoonlijk worden de Cerata afgeleverd in den vorm van koekjes of van stangen. De eerste kan men verkrijgen door de half bekoelde massa in metalen vormen te gieten en na geheele bekoeling te verdeelen in stukjes van de verlangde grootte.

Heeft men dergelijke vormen niet, dan kan men daarvoor in de plaats papieren vormen nemen, waarin men stanniol legt. Is het te bereiden aantal koekjes niet groot, dan kan men zich zeer goed behelpen met conisch toeloopende of goed cilindrische zalfpotjes, die men van binnen met weinig Glycerine inwrijft. De dik vloeibare massa wordt hierin gewogen, en na geheele bekoeling door zacht kloppen op den bodem er uit verwijderd, en daarna in stanniol of in dun waspapier gewikkeld.

Moet de massa in stangen worden afgeleverd, dan kan men van metalen vormen gebruik maken, maar men kan ook vormen maken, door eerst een laagje stanniol te wikkelen om een staaf van 12 a 15 mm. dikte en daaromheen een laag stevig papier, dat van onderen en aan de kanten wordt toegekleefd. Het dik vloeibare ceratum wordt hierin gegoten, na geheele bekoeling de papierlaag verwijderd en het stanniol ook aan de bovenzijde dichtgevouwen. Op deze wijze handelend zijn de stangen direct ter aflevering gereed.