is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikt. Als grondstof is te verkiezen eene door centrifugeeren gezuiverde cocoskernzeep, daar de meeste niet gecentrifugeerde kernzeepen alkalisch reageeren. Deze kernzeep wordt ter bereiding van Glycerinuni saponatum op het waterbad opgelost in glycerine. Men neemt voor:

Olycerinum saponatum durum 20 deelen zeep en 80 deelen glycerine en voor Olycerinum saponatum molle 8 deelen zeep en 92 deelen glycerine.

Vóór het vermengen van vaste stoffen met deze praeparaten wordt het Glycerinuni saponatum op het waterbad week gemaakt en de vaste stof eerst met een deel, dan met de rest gemengd en tot bekoeling geroerd.

Vloeibare medicamenten als Pix liquida, Kreolinum, Ichthyolum worden onder omroeren, onder het ongesmolten praeparaat verdeeld.

Door toevoeging van salicylzuur bewerkt men, indien de hoeveelheid zuur tenminste niet te groot is, gedeeltelijke ontleding van de zeep, waardoor het praeparaat weeker wordt. Men gebruikt daarom voor Glycerinuni saponatum met Salicylzuur liefst het praeparaat met 2O0/0 zeep.

Als oplossing van zeep in spiritus worden door de Pharmacopee genoemd: Sapo aroniaticus, Balsamum Opodeldoch, eene oplossing van 20 deelen Kalizeep en 2 deelen Kamfer in 74 deelen verdunden Spiritus, waaraan wordt toegevoegd 1 deel Rosmarijnolie en 3 deelen Ammonia. Zoo noodig wordt het mengsel gefiltreerd. De Ed. III gebruikte voor dit praeparaat Sapo medicatus; de daarvan bereide spiritueuze oplossing gelatineerde echter spoedig bij temperatuurverlaging.

Men kan, naar het voorbeeld van Spiritus saponatus, deze zeepoplossing ook direct bereiden uit de bestanddeelen van Sapo Kalinus, en daarbij het volgende voorschrift volgen: Voeg bij 50 deelen oplossing van Hydras Kalicus van 45 pCt. 130 deelen Sesamolie en 140 deelen Spiritus (90 pCt.), laat het mengsel in een gesloten flescli onder herhaald schudden, op een warme plaats tot volkomen verzeeping staan, voeg er dan bij 400 deelen Spiritus, 10 deelen Rosmarijnolie, 30 deelen Ammonia en water tot 1000 deelen.

Spiritus saponatus wordt, zooals wij hier boven reeds opmerkten, direct uit de grondstoffen, Sesamolie en Kaliloog bereid. Voor de bereiding van 1000 deelen Zeepspiritus voegt men bij