is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenkomen met het simplex, waarvan men is uitgegaan; om dit te bereiken moet men het geheele simplex pulveriseeren en het verkregen poeder vóór het gebruik nog flink dooreenmengen. Vooral wanneer men grovere poeders wil bereiden, bijv. voor decocta en infusa, moet men voorzichtig zijn met het stampen en herhaalde malen afziften; anders wordt het verlangde grove vermengd met zooveel fijn poeder, dat het voor het aangegeven doel onbruikbaar wordt.

Met een enkel voorbeeld willen wij nog aantoonen, dat het verschil in samenstelling tusschen de achtereenvolgens verzamelde poeders werkelijk te bewijzen is.

Bij een onderzoek van folia Sennae, die tot grof poeder waren gebracht, vond Dieterich in dit grove poeder een aschgehalte van 12.14 pCt., werd van dit poeder een deel afgezift door een fijne zeefbodem (B(i5) dan werd hierin een aschgehalte gevonden van 41,76 pCt. Ten deele zal van dit zeer hooge aschgehalte de oorzaak wel zijn, dat aan de meeste simplicia, vóór zij tot poeder worden gebracht, een betrekkelijk vrij groote hoeveelheid zand en stof kleeft; bij het afziften van de eerste hoeveelheid poeder gaan die anorganische verontreinigingen mede door de fijnste ziften, zoodat dit afgezifte poeder abnormaal veel asch moet bevatten, dus zeer verontreinigd is.

„De graad van fijnheid der poeders", zegt de Pharniacopee, „wordt geregeld naar de zeefbodems", waarbij men onderscheidt:

A. Voor grove poeders:

Zeefbodems van perkament met ronde openingen van 1,5, 3 en 5 mM. middellijn.

Het door deze zeefbodems gezifte wordt onderscheiden als grof poeder A1)5, A3, A5.

B. Voor fijne poeders:

Zeefbodems van zijden builgaas met vierkante openingen ten getale van 10, 20, 30, 40 of 50 op den lengtecentimeter.

Het door deze zeefbodems gezifte wordt onderscheiden als poeder RlOi R.ii, B30, B_M,, Bgo.

Wij hebben bij een paar soorten dezer ziften B de grootte der openingen onder behoorlijke vergrooting - gemeten en daarbij gevonden, dat de afstand van twee draden bedraagt: bij zift Bw so/eu mM.

11 n B20 '^160 "

" " B30 10/^ „

" " B40 8/ö0 »

" " B50 6/go „